Bối cảnh

Thuở hồng hoang, Nhân, Thần, Ma tộc thay nhau thống trị nhân gian…

Cuối thời Đông Hán, Nhân tộc - vương triều Lưu Thị mục nát hỗn loạn đã khiến cho dân tình càng thêm khốn đốn. Lợi dụng tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Ma tộc, đứng đầu là Tào Tháo, chiêu mộ thêm đệ tử tinh anh tiến đánh Nhân tộc.

Vì muốn bảo vệ Nhân tộc, Lưu Bị - hậu duệ của vương triều Lưu Thị chiêu binh mãi mã, liên kết với Viên Thiệu, phát động đại chiến với Tào Tháo ở sa trường Quan Độ. Thế thời không thuận, Nhân tộc đã đại bại trong cuộc chiến không cân.

Game Củ Hành

Tào Tháo thống lĩnh Ma Tộc tiến đánh Nhân tộc.

E ngại thế lực Ma tộc ngày thêm lớn mạnh, Tôn Quyền, thủ lĩnh Thần tộc Đông Ngô bấy lâu nay im lặng, bất ngờ phát động tấn công, đánh úp Ma tộc.

Game Củ Hành

Cuộc chiến Thần - Ma

Tam tộc giao tranh, thiên địa nghịch chuyển, hào kiệt thời thượng cổ lần lượt tái sinh. Đại danh Thống soái Hoàng Cân Trương Giác, Ma tộc Đại Ma Đầu Đổng Trác, Chiến Quỷ Lữ Bố, Hoàng Kim Bá Chủ Viên Thiệu, Bạch Long Kỵ Sĩ Công Tôn Toán, Hán Triều Trấn Quốc Tứ Đại Thiên Vương và Thượng Cổ Nguyên Tố Chi Thần Viêm Đế, đồng thời xuất thế… Nhân gian rơi vào hiểm cảnh.

Game Củ Hành

Tam tộc giao tranh hào kiệt thời thượng cổ lần lượt tái sinh

Trước cảnh lầm than của nhân giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chư Tiên quyết định sử dụng thuật “Thế Thân” để cứu độ chúng sinh, mỗi vị tiên nhân khống chế một vị anh hùng trong tam tộc cùng tham chiến, ngầm tạo thành cục diện liên minh Tam Quốc”. Liệu kế sách của Thiên Tôn có đạt được thành công? Muốn biết thực hư, vào Game Củ Hành sẽ rõ.

Một truyền thuyết mới sẽ được viết ra, và bạn là nhân vật chính. Hãy bắt đầu nhập cuộc…

Top