Khiêu chiến Lữ Bố

Lữ Bố, mãnh tướng từng phục vụ dưới trướng Đổng Trác. Võ nghệ tinh thông, tay cầm Phượng Thiên Họa Kích, kích pháp xuất quỷ nhập thần, có thể 1 mình chống chọi vạn quân thiện chiến.

Lữ Bố từng một mình độc chiến tam anh - Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trăm hồi bất phân thắng bại. Sức mạnh của y khiến cả tam tộc Ma - Nhân - Thần đều phải khiếp sợ và dè chừng y vài phần. Cho rằng trên đời không ai có thể đánh bại mình, Lữ Bố đã lên tiếng khiêu chiến Hắc Ám Bá Chủ - Tào Tháo với ý đồ thâu tóm thiên hạ. Liệu anh hùng nào có khả năng đối chọi với hắn?

KHIÊU CHIẾN BOSS THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH - LỮ BỐ

KHAI MỞ BẢN ĐỒ: THỨ SÁU, 28/08/2013.


Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố

Điều kiện

  • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
  • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gian. Hành trang mỗi người phải có Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh.
  • Tiền Vàng ban đầu: 20.000
  • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Boss Lữ Bố trong vòng 16 phút.
  • Điều kiện thua: Tào Tháo chết hoặc hết 16 phút.

Gợi ý

Chịu ảnh hưởng khí trường của Lữ Bố, lính trong bản đồ có đặc tính phản xạ tấn công vật lý tầm xa, kiến nghị người chơi chọn tướng thi triển cận chiến hoặc phép thuật.

Lính nhiều nên gom chúng lại rồi dùng kỹ năng phân tán hoặc sát thương. Người chơi cần phá 5 ải mới có thể giải cứu Tào Tháo, mỗi cửa ải ở trạng thái Vô Địch, phá ải cần tiêu diệt hết lính ải này thì mới mở tiếp ải sau.


Lính Tinh Anh Tây Lương Bộ Binh có khả năng phản xạ sát thương cực lớn

Người chơi cần phải nhanh chóng tiến vào tiêu diệt lính canh. Lữ Bố có kỹ năng Thiên Quân Đột Kích, vô địch trong 10 giây, gây nổ choáng trong 3 giây và gây sát thương cực lớn kiến nghị người chơi bày trận theo hướng chính để ứng phó.

Chú ý không để kỹ năng của Lữ Bố đánh trúng Tào Tháo, nếu không sẽ rất nguy hiểm!

  • Một số hình ảnh khiêu chiến Boss Lữ Bố:

Kỹ năng Thiên Quân Đột Kích của Boss Lữ Bố

Kỹ năng bạo nộ khủng khiếp của Boss Lữ Bố

Thông tin về boss

Tống Hiến
BossThông tinChi tiết

Tống Hiến
Điểm HP 50000