Khiêu chiến Trương Giác

Trương Giác từ sau khi được Nam Hoa tiên nhân tặng kỳ thư trở nên kiêu ngạo tự phụ, không chỉ bất tuân lời giáo huấn của Tiên Nhân mà mỗi ngày càng lún sâu theo con đường tà đạo. Trương Giác đang chuẩn bị độ kiếp để gia tăng sức mạnh tàn bạo của mình, anh hùng hãy mau ngăn cản!

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000

Đặc điểm bản đồ

- Đây là 1 bản đồ khiêu chiến BOSS thử thách tinh thần đoàn kết và kỹ năng dùng tướng, trang bị. Trong hơn 70 tướng của Game Củ Hành, hãy chọn ra các tướng thích hợp tổ đội chung tay ngăn cản Trương Giác độ kiếp thành công. Thời gian giới hạn cực ngắn, sức tấn công và HP mạnh, kỹ năng tàn bạo. Độ khó cao, thử thách sự phối hợp và chiến thuật của nhóm, đến nay đây vẫn là mục tiêu khiêu chiến dành cho người chơi cấp cao.

Thông tin về boss

- Khiêu chiến Trương Giác Hóa Ma

BossThông tinChi tiết

Trương Giác Hóa Ma
Điểm HP 150.000
Điểm MP 600
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 380 - 430
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng cường
Hộ giáp ban đầu 13
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng

BossTên kỹ năngDiễn giải

Trương Giác Hóa Ma
Sóng Ma Xung Kích Thi triển Sóng Ma Xung Kích về phía trước, gây 700 điểm sát thương lên kẻ địch trong phạm vi 650.
Ma Quân Nộ Trận

Tụ khí 3 giây gây 1500 sát thương đối với kẻ địch trong phạm vi 825 và đánh lui khoảng cách 300, đồng thời gây choáng 1 giây Quá trình tụ khí có thể bị đánh gãy

Ma Nộ Trận

Thời gian thi triển 3 giây, gây 1500 điểm sát thương lên mục tiêu trong phạm vi 825, đẩy lui cự li 300 và choáng 1 giây.

Phần thưởng nhận được

Vật phẩm rơi trong bản đồ đều có tỷ lệ bằng nhau

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Vượt ải trong 8 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
Được điểm A trở lên
 • Hoàng Cân Đạo Sách
Được điểm B trở lên
 • Túi Thiên Công Thần Uy
Được điểm C trở lên
 • Hoàng Cân Kỳ
Được điểm D trở lên
 • Loa nhỏ lam
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS Tốt Nhất
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị Liệu Tốt Nhất
Phòng thủ tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Phòng Thủ
Qua ải
 • Chữ "Nghĩa"
Qua ải
 • Đá Cường Hóa Trắng

Người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong Túi Gấm Nhân Công Nhân Nghĩa như sau:

Phần thưởng nhận được từ Túi Gấm Thiên Công Thần Uy

Thiên Công Thần Uy - Giáp

Thiên Công Thần Uy - Thủ

Thiên Công Thần Uy - Ngoa

Thiên Công Thần Uy - Đai

Thẻ Kho Báu Hoàng Cân

Băng Tuyết Thán

Kim Ngư Lam

Jiraiya

Cánh Hắc Long

Cánh Rồng Nhỏ

Sinh Mệnh Quí Đồng

Sồ Long Hài Cốt

Thẻ Gia Cát Lượng

Thẻ Trình Phổ

Thẻ Lý Điển

Thẻ Công Tôn Toản

Thẻ Lỗ Túc

Thẻ Ngô Phượng Hi

Thẻ Hoàng Cái

Thẻ Lưu Chương

Thẻ Lưu Biểu

Thẻ Tào Thực
Top