Chứng tỏ anh hùng

Đối với người chơi mới tiếp xúc với Game Củ Hành, vấn đề chủ yếu là làm thế nào để di chuyển, tấn công, sử dụng vật phẩm, sử dụng kỹ năng. Những vấn đề này tuy cơ bản nhưng rất quan trọng, NPC Mộng Mộng sẽ dẫn dắt Tân Thủ từng bước đi đầu tiên đầy thú vị...

Điều kiện tham gia bản đồ

 • Số người: 1 người.
 • Tiền Vàng: 0
 • Lựa chọn bản đồ: Chứng tỏ anh hùng trong phần thiết lập.

Các bước nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ 1: Ghép trang bị và thử tinh nguyên
  • Vị trí ban đầu là ở góc bản đồ, xung quanh nhân vật là đủ loại tinh nguyên và cửa hàng, các loại trang bị và đạo cụ có thể mua giúp người chơi làm quen và sử dụng thử.
  • Trong thiết lập thử nằm dưới hình đại diện của nhân vật-Góc trên bên trái có thể thay đổi các kiểu thiết lập nhằm thay đổi đẳng cấp của anh hùng và nhân vật, v.v…

SttChức năngThao tác
1 Thiết lập thử Mở và nhận giao diện thiết lập thử
2 Đổi anh hùng Vào lại giao diện chọn anh hùng, chọn anh hùng muốn đổi
3 Khôi phục Giúp anh hùng khôi phục lại trạng thái sung mãn sinh lực và nội lực, đồng thời đổi mới kỹ năng của tất cả anh hùng và vật phẩm.
4 Đổi mới tinh nguyên Đổi mới 6 loại tinh nguyên.
5 Đẳng cấp "+" Giúp anh hùng tăng 1 cấp.
6 Trở lại ban đầu Giúp anh hùng đổi lùi về 1 cấp.
7 Tối đa Giúp anh hùng đổi tối đa 25 cấp.
8 Vàng "+10000" Tăng 10000 Vàng.
 • Nhiệm vụ 2: Thi triển năng lực
  • Điểm đặc sắc trong Anh hùng thi triển đó là thử thi triển, 1 cọc thử gỗ có thể giúp người chơi nắm bắt được năng lực thi triển của tướng.

SttThiết lậpChi tiết
1 Thời gian thi triển Một khi bắt đầu tấn công, cọc gỗ bắt đầu tính thời gian
2 Thời gian thi triển Một khi bắt đầu tấn công, cọc gỗ bắt đầu tính thời gian
3 Tổng thi triển tấn công Tổng lượng sát thương thử dùng cọc gỗ tạo ra
4 DPS Lượng sát thương khi thử dùng cọc gỗ tạo ra trong mỗi giây, công thức tính: tổng thi triển tấn công/thời gian thi triển.
5 Huyết lượng cọc gỗ-Tăng Tăng 10000 huyết lượng cọc gỗ, mỗi lần ấn đều thiết lập lại số liệu thi triển, cũng có thể thiết lập lại cọc gỗ bị đánh bại.
6 Huyết lượng cọc gỗ-Giảm Giảm 10000 huyết lượng cọc gỗ, huyết lượng tối thiểu là 10000, mỗi lần ấn đều thiết lập lại số liệu thi triển, cũng có thể thiết lập lại cọc gỗ bị đánh bại
 • Nhiệm vụ 3: Đánh boss Hoàng Cân Thống Lĩnh
  • Đây là thử thách và là điều kiện để người chơi vượt ải, độ khó thấp nhằm giúp người chơi có thể hiểu rõ các thông số về tướng, thử nghiệm cách sử dụng trang bị và cách đánh. Sau khi đánh bại Hoàng Cân Thống Lĩnh, ải này sẽ kết thúc.
BossThông tinChi tiết

Hoàng Cân Thống Lĩnh
Điểm HP 20.000
Điểm MP 1.500
Loại hình tấn công Hỗn loạn
Điểm sát thương ban đầu 5 - 10
Phạm vi tấn công 320
Loại hình phòng thủ Trọng giáp
Hộ giáp ban đầu 16
Loại hình vũ khí Cận chiến
Top