Cứu giúp dân làng

Nhiệm vụ cứu giúp dân làng phong phú với nhiều hoạt động như dùng đá nhảy, đánh Boss... sẽ giúp Tân thủ làm quen với các thao tác trò chơi. Sau khi hoàn thành, người chơi sẽ bước sang con đường trải nghiệm hoàn toàn mới trong Game Củ Hành.

Điều kiện tham gia bản đồ

  • Số người: 1 người.
  • Tiền Vàng: 500
  • Lựa chọn bản đồ: Chiêu mộ dũng sĩ trong phần thiết lập.

Các bước nhiệm vụ

SttTên nhiệm vụNội dungMục tiêuNPC giao nhiệm vụNPC trả nhiệm vụ
1 Diệt Giặc Trong Thôn Diệt 5 kẻ địch trong thôn, không để chúng sát hại bá tánh. Diệt 5 kẻ địch
2 Cứu Thôn Dân Ngoài Thôn Mau ra ngoài thôn cứu những thôn dân li tán, phải nhanh chóng vì cách một thời gian lại có thôn dân tử vong. Vị trí chính là chấm xanh trên bản đồ nhỏ ngoài thôn. Cứu được càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Trong thời gian nhất định, ra sức cứu giúp thôn dân li tán Trưởng Thôn
3 Cứu Chữa Hoàng Cô Nương Đem Tinh Hồn Bình (trống) của Gia Cát tiên sinh đi thu thập Huyết Vua Gấu về giao cho Gia Cát tiên sinh. Hoàng cô nương mỗi lúc một yếu, hãy mau lên! Sau khi diệt Vua Gấu, dùngTinh Hồn Bình (trống) thu thập Huyết Vua Gấu về giao cho Gia Cát tiên sinh. Gia Cát Tiên Sinh Gia Cát Tiên Sinh
4 Bảo Vệ Thôn Trang Đánh bại kẻ địch trong thôn bảo vệ bá tánh, nếu tất cả bá tánh trong thôn tử vong, nhiệm vụ thất bại. Đánh bại tất cả kẻ địch, bá tánh trong thôn còn sống Trưởng thôn

Trong quá trình làm nhiệm vụ, người chơi cần đánh hạ Boss để cứu dân.

BossThông tinChi tiết

Vua Gấu
Điểm HP 3.500
Điểm MP 1.500
Loại hình tấn công Hỗn loạn
Điểm sát thương ban đầu 37 - 45
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Trọng giáp
Hộ giáp ban đầu 0
Loại hình vũ khí Cận chiến

Phần thưởng nhận được

Điều kiệnDanh hiệuVật phẩm nhận đượcHình ảnh
Cứu Nguyệt Nữ Hoàn thành nhiệm vụ Giải Cứu Hoàng Nguyệt Anh
Cứu 10 người ngoài thôn 10 người dân ngoài thôn đều được cứu
Khi kết thúc, dân binh còn sống 10 người Dân binh đều còn sống Túi Gấm Tiên Phong Thanh Đồng
Khi kết thúc trong thôn còn sống 10 người 10 người dân trong thôn đều còn sống
Hoàn thành nhiệm vụ điểm S Tấn Mã
Hoàn thành nhiệm vụ điểm A Dân Thường Y
Hoàn thành nhiệm vụ điểm B Dân Thường Thủ
Hoàn thành nhiệm vụ điểm C Dân Thường Ngoa
Hoàn thành nhiệm vụ điểm D Dân Thường Đai
Top