Tiền Xích Bích 3 VS 3

Trước trận chiến Xích Bích với quân Tào, Khổng Minh đang ngồi bàn luận trong trướng cùng Đô đốc Chu Du tại doanh trại Đông Ngô. Đang lúc cao hứng, lão tướng quân Hoàng Cái từ ngoài vào báo quân tâm đang giảm sút trước trận chiến sinh tử. Trong lúc Công Cẩn còn đang trầm tư, Khổng Minh mới cười mà rằng: "Chuyện đó Lượng tôi đã liệu, xin đô đốc đừng bận tâm".

Đoạn, Khổng Minh dẫn mọi người đến một nơi, đi qua lớp sương mờ ảo chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc bên bờ Trường Giang. "Đây là đồ hình Tiền Xích Bích, đô đốc hãy cho quân đến đây thao luyện.". Chu Du như được vén mây mù trước mắt, mừng rỡ vô cùng liền y lời cho quân đến tập trận. Kết quả đại chiến Xích Bích chiến thắng oanh liệt.

Anh hùng đang có cơ hội thao luyện trước khi chinh chiến, hãy tự tin nhập cuộc!

Điều kiện

  • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
  • Giới hạn số người: 2 - 6 người.
  • Giới hạn thời gian: 120 phút.
  • Tiền Vàng: 4250 / số người.

Những nét đặc sắc

  • Đây là bản đồ đấu trường tân thủ hoàn toàn mới, thích hợp cho người chơi tập luyện, bao gồm nhiều cách chơi của bản đồ loại Xích Bích nhưng có chọn lọc bớt những tính năng phức tạp để người chơi dễ dàng nắm bắt.
  • Người chơi chỉ việc chọn lựa tướng và bắt đầu thao luyện.

Top