Xích Bích chiến đơn

Xích Bích Chiến Đơn - Hình thức 1 vs. 1 đem đến cho người chơi cảm giác hào hứng khi tự mình chỉ huy toàn quân đối kháng.

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: 2 người.

Những nét đặc sắc

 • Binh doanh: Cứ 30 giây xuất binh 1 lần, mỗi lần 4 người (Tăng theo thời gian trò chơi), sau khi bị phá hủy đối phương tăng cường lính phổ thông. Cung Binh Doanh: Cứ 30 giây xuất binh 1 lần, mỗi lần 1 người, sau khi bị phá hủy đối phương tăng cường Cung Binh.
 • Điều kiện mở cơ chế bảo hộ Tháp Phòng Thủ:
  • Tháp Phòng Thủ trong phạm vi 1000 không có tiêu binh và Xe Bắn Đá địch tồn tại, sau 15 giây, cơ chế bảo hộ lập tức mở. Khi HP Tháp Phòng Thủ thấp hơn 10%, cơ chế bản hộ mất hiệu lực.
  • Ở trạng thái bảo hộ: Tháp Phòng Thủ giảm 80% bất kỳ sát thương, khi bị sát thương, mỗi giây tăng 10 điểm tốc độ hồi phục HP và tăng 100% lực tấn công.
 • Các trường hợp đặc biệt:
  • Cơ chế bảo hộ 5 Nội Tháp của Cao Địa duy trì tính tương tác, khi 1 Pháo Tháp trong đó tồn tại tiểu binh, 4 cơ chế phòng ngự Pháo Tháp khác đều không thể mở.
  • Ngoài ra Pháo Tháp ở trạng thái Vô địch đều không có cơ chế bảo hộ Tháp Phòng Ngự.
  • Trạng thái Vô địch của Tháp và Binh Doanh: Nếu Tháp trước đó không bị dỡ bỏ, Tháp và Binh Doanh tiếp theo đều là trạng thái Vô Địch.

Phần thưởng nhận được

Vật phẩm rơi ngẫu nhiên:

Điều kiệnDanh hiệuVật phẩm nhận đượcHình ảnh
Người PK nhiều nhất trận đấu (hơn 25 người) Vua Sát Thủ
Người có vật kiến trúc nhiều nhất trận đấu, hơn 8 cái Vua Phá Kiến Trúc
Người có nhiều Vàng nhất trận đấu, hơn 35. 000 Đệ Nhất Phú Hào
Tiêu diệt Viêm Đế trên 2 lần Người Giam Viêm Ma Thẻ Biến Thân Viêm Ma
Hoàn thành nhiệm vụ điểm S Thẻ Bí Mật
Hoàn thành nhiệm vụ điểm A Túi Vải Nhỏ
Hoàn thành nhiệm vụ điểm B Da Nhỏ
Hoàn thành nhiệm vụ điểm C Đồng Khoáng Thạch
Hoàn thành nhiệm vụ điểm D Cành Liễu
Sau 20 phút trò chơi kết thúc bình thường Chữ "Sinh"
Sau 20 phút trò chơi kết thúc bình thường Chữ "Vui"
Sau 20 phút trò chơi kết thúc bình thường Thẻ Nguyên Bảo
Sau 20 phút trò chơi kết thúc bình thường Cường hóa thạch trắng
Top