Chiến Giang Đông

Vùng đất Giang Đông kể từ khi Tôn Kiên khai sáng đã trở thành lãnh địa của Thần Tộc Đông Ngô. Tuy nhiên, đây là vùng đất rừng thiêng nước độc, công cuộc bình định Giang Đông từ thời Tôn Kiên kéo dài mãi đến thời của Tôn Sách vẫn chưa được chu toàn.

Chiến Giang Đông - Bản đồ xây dựng theo hướng phòng thủ mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm thú vị: Bảo vệ chúa công Tôn Sách, thu phục võ tướng, sử dụng Viện Quân Lệnh...

11/4, RA MẮT BẢN ĐỒ CHIẾN GIANG ĐÔNG!

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1- 5 người.
  • Giới hạn thời gian: 120 phút.
  • Tiền Vàng: 10.000
  • Điều kiện chiến thắng: Chiếm lĩnh Ngô Đông.

Phần thưởng

SttĐiều kiệnPhần thưởngHình ảnh
1 Khi tổng kết Vàng hơn 3 vạn Kim Khoáng Thạch
2 Vượt ải 24 phút Thẻ Đèn Hoàng Minh
3 Vượt ải 20 phút Thẻ Gà Con Chạy Nhanh
4 Vượt ải 16 phút Thẻ Kỵ Binh Cầm Cờ
5 Nhiệm vụ hoàn thành trên 85% Nghiêm Bạch Hổ Khiêu Chiến Lệnh
6 Thu phục trên 7 Võ Tướng Da Cứng
7 Điểm S trở lên Túi Bạch Ngân
8 Điểm A Trở Lên Túi Gấm Quần Hùng Bảo Đồ
9 Điểm B trở lên Túi Sợi Đay
10 Điểm C trở lên Quần Hùng Binh Thư
11 Tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ (Thường*Nhóm) Trảm Tướng Kỳ 2
12 Vượt Ải Loạn Thế Bách Chiến Đai
13 Số Võ Tướng còn sống >5 Cành Ô
14 Vượt Ải Kim Khoáng Thạch
15 Vượt Ải Đá Tinh Luyện Lục
16 Vượt Ải Bình Châu Báu Bạch Kim (30 Ngày)
17 Vượt ải (Truyền kỳ) Túi Tơ Lụa
18 Vượt ải (Truyền kỳ) Loạn Thế Bách Chiến Ngoa
19 Vượt ải (Truyền kỳ) Sách Phòng Cụ Sử Thi

Hình ảnh tham gia vượt ải

Top