Chiến Yêu Hồ

Cửu Vĩ Hồ Tiên do ăn phải quả độc của ma tộc nên lạc vào ma đạo, trở thành Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngụ ở Vạn Yêu Sơn, lãnh đạo hàng vạn tiểu yêu. Cửu Vĩ Yêu Hồ tu luyện Huyết Ma Thần Công, để luyện được công phu này cần hấp thụ huyết của người phàm, vì vậy Cửu Vĩ Yêu Hồ đã dẫn theo đội quân yêu ma tiếp cận một ngôi làng nhỏ

Các vị tiên nhân đứng ngồi không yên, người chơi không những phải bảo vệ được người phàm mà còn phải giải trừ bùa chú cho Cửu Vĩ Yêu Hồ.

BẢN ĐỒ KHIÊU CHIẾN BOSS YÊU HỒ

BẢN ĐỒ MỚI, CÁCH CHƠI MỚI, THỬ THÁCH CAO ĐỘ.

Điều kiện ban đầu

 • Giới hạn số người: 1 - 10 người.
 • Tiền Vàng: 15.000
 • Thời gian hộ tống: 60 phút.
 • Tiêu hao Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh

Đặc điểm bản đồ

  • Người chơi phải tiêu diệt quái và bảo vệ thôn dân, ứng với mỗi quái sẽ có 1 thôn dân chạy từ rừng vào thôn, người chơi hãy chú ý bảo vệ để nâng cao khả năng chiến thắng, tổng cộng xuất hiện 10 thôn dân.
  • Yêu Hồ sẽ phái tổng cộng 7 đợt tiểu quái tấn công thôn, sau đó Cửu Vĩ Hồ đích thân tấn công, người chơi bảo vệ 1 thôn dân thì Cửu Vĩ Hồ sẽ giảm 5% HP tối đa.
  • Nếu cứu được trên 7 thôn dân, Vua Gấu Hắc Mặc sẽ xuất hiện tấn công thôn. Cứu được 10 thôn dân Vua Cóc Jiraya cũng tham gia tấn công.
  • Khi Cửu Vĩ Hồ tấn công thôn, mỗi khoảng thời gian sẽ xuất hiện kỹ năng bạo nộ diện rộng rất mạnh, người chơi nên ngăn chặn và tấn công Cửu Vĩ Hồ bên ngoài thôn để bảo vệ thôn dân.
STTQuái tấn côngGhi chú
1 Bầy Cáo -
2 Cóc Gọi Sấm -
3 Đá Trùng Sinh -
4 Khỉ Hoang Triệu Hồi -
5 Yêu Thố Gây Choáng -
6 Ma Cây Bao Quanh -
7 Yêu Lang Mê Hoặc Xuất hiện xen kẽ mỗi đợt quái
8 Cửu Vĩ Yêu Hồ -
9 Hắc Mặc Xuất hiện khi có 7 thôn dân sống sót
10 Jiraiya Xuất hiện khi có 10 thôn dân sống sót

Điều kiện thắng

  • Có 3 cấp độ cho người chơi lựa chọn: Thường , Khó, Truyền Kỳ.

 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt thành công Yêu Hồ và có ít nhất 1 thôn dân còn sống

Phần thưởng nhận được

- Khi vượt ải thành công, bạn có cơ hội nhận được Thẻ Kho Báu Yêu Hồ, bên trong chưa thú cưỡi ám kim Cữu Vĩ Hồ Tiên.

SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh
1

Tiêu Diệt Yêu Hồ) đánh bại Boss cuối (nhóm)

Tiêu diệt Yêu Hồ (Nhóm) Trảm Tướng Kỳ Lv1
2

Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm)

Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm) Đá Cường Hóa-Lục
3

Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm, Khó)

Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm, Khó) Đá Cường Hóa-Lục
4

Tiêu diệt Vua Gấu (nhóm, Truyền Kỳ)

Tiêu diệt Vua Gấu (Nhóm, Truyền kỳ) Đá Cường Hóa-Lục
5 Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm) Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm) Đá Cường Hóa-Lam
6 Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm, Khó) Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm, Khó) Đá Cường Hóa-Lam
7 Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm, Truyền Kỳ) Tiêu diệt Jiraiya (Nhóm, Truyền Kỳ) Đá Cường Hóa-Lam
8 Khi vượt ải, có trên 5 Thôn Dân còn sống Khi vượt ải, có trên 5 Thôn Dân còn sống Thẻ Biến Thân Hồ Mị Nương
9 DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải DPS tốt nhất
10 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Trị liệu tốt nhất
11 Thủ tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Thủ tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải
12 Điểm S trở lên Túi Nhung
13 Điểm A trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lam
14 Điểm B trở lên Ngân Khoáng Thạch
15 Điểm C trở lên Tọa Lang
16 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
17 Vượt Ải Trang Bị Tinh Nguyên
18 Vượt Ải Túi Sợi Đay
19 Vượt Ải Chuồn Chuồn Đỏ
20 Vượt ải độ khó "Khó" Khó cộng thêm 80 điểm Túi Sợi Đay
21 Vượt ải độ khó "Truyền Kỳ" Truyền kỳ cộng thêm 300 điểm Túi Nhung
22 Vượt ải độ khó thường Túi Tiên Phong Thanh Đồng
23 Vượt ải độ khó khó Túi Hổ Man Loạn Thế
24 Vượt ải độ khó truyền kỳ Túi Phượng Hoàng Khấp Thế
25 8 người trở lên, thắng thua mỗi người đều nhận 8 người trở lên khởi động trò chơi Cành Tùng
26 8 người trở lên, thắng thua mỗi người đều nhận 8 người trở lên khởi động trò chơi Đá Cường Hóa-Lục
27 Vượt ải Đá Cường Hóa - Trắng
28 Vượt ải độ khó thường Đá Cường Hóa - Lam
29 Vượt ải độ khó khó Đá Cường Hóa - Lam
30 Vượt ải độ khó truyền kỳ Đá Cường Hóa - Lam
31 Vượt ải độ khó thường Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
32 Vượt ải độ khó khó Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
33 Vượt ải độ khó truyền kỳ Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
Top