Hổ Lao Quan Chiến

Hổ Lao Quan là trận chiến do Đổng Trác chỉ huy chống lại liên minh 18 lộ chư hầu. Tham gia vượt ải, người chơi sẽ cùng 3 anh em Lưu Quan Trương cứu Hoàng Đế, bảo vệ căn cứ sau đó lần lượt đánh hạ các tướng địch vô cùng hung hãn.

THỨ SÁU, NGÀY 20/9 - BIG UPDATE GAME 3Q CỦ HÀNH

BẢN ĐỒ VƯỢT ẢI: HỔ LAO QUAN CHIẾN

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1- 5 người.
  • Giới hạn thời gian: 45 - 60 phút.
  • Tiền Vàng: 5.000

Tình tiết nhiệm vụ

- Điều kiện thắng tiêu diệt Đổng Trác, nếu để cứ điểm bị phá hủy người chơi sẽ thua.

- Đầu trận, các nhân vật cần được đầu tư trang bị tốt, nhân vật cấp thấp cần phối hợp với nhân vật cấp cao, thông thường người chơi cấp thấp sẽ đóng vai trò phòng thủ trong trận.

- Để gia tăng sức mạnh tướng, người chơi có thể đến khu sông để bắt cá đổi kinh nghiệm và tiền, hoặc dùng Cá Chép hoặc Cá Chép Lớn để tăng thuộc tính.

- Đối với Boss Trương Liêu thì yêu cầu người chơi phải sử dụng kỹ năng dẫn dụ.

- Tiếp đến, người chơi nhận nhiệm vụ cứu Hoàng Đế, đánh Sơn Đại Vương để đổi văn tự hoặc đánh Tướng lĩnh phản quân để trực tiếp lấy đạo cụ văn tự, hợp thành vũ khí. Trường hợp giải cứu Hoàng Đế thất bại, hiệu quả tăng sĩ khí sẽ biến mất, cho dù người chơi có tiêu diệt tiếp võ tướng địch cũng không thể tăng sĩ khí.

- Khi tướng Quan Vũ đến gần Boss Hoa Hùng, nếu sinh mệnh của Hoa Hùng thấp hơn 20.000 sẽ kích hoạt được nhiệm vụ “Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng”, tiêu diệt hắn ngay trong 1 chiêu thức sẽ giúp tăng thêm giá trị cho phần thưởng hoàn thành ải

- Khi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đến gần Lữ Bố sẽ kích hoạt được nhiệm vụ “Tam Anh Chiến Lữ Bố”, sau đó thực hiện cưỡng chế đẩy lùi Lữ Bố và Điêu Thuyền để tấn công Đổng Trác. Lúc này sẽ xuất hiện sự kiện Đổng Trác chạy trốn trong khoảng 5 phút, nếu Đồng Trác chạy thoát thành công người chơi xem như thất bại.

- Người chơi lần lượt đánh hạ Cao Thuận, Lữ Bố, Trương Liêu, Huyền Vũ và các boss khác để giữ vững cứ địa, tiêu diệt Đổng Trác giành thắng lợi.

Hổ Lao Quan xuất binh

Quân binh tập kích

- Kế từ thời điểm vị tướng đầu tiên rời khỏi trận, cách 120 giây sẽ xuất hiện 1 đợt lính tiến đánh, mỗi đợt lính có 15 con, cách 3 giây tạo mới 1 con.

Boss cầm quân
SttBoss/quáiKỹ năngPhần thưởng
1 Hổ Bào

- Gây sát thương 175, tạo mới trong 8 giây, phạm vi 150, cự ly trong vòng 700.

2 Chu Tuấn & Trương Tề

- Miễn dịch với pháp thuật.

+ 100 Vàng
3 Sơn Đại Vương

- Đại Vương Xuyên Kích: gây 300 sát thương, bị hất lên không trung trong 1 giây, choáng 2 giây, tạo mới trong 20 giây, thời gian xuất chiêu 1 giây, cự ly chịu ảnh hưởng 700.

- Né tránh: 15% né tránh

+ 200 Vàng.
4 Hoa Hùng

- Né tránh: 30% né tránh

- Kỹ năng “Đẩy Lui”: 600 sát thương, trong vòng 1 giây đẩy lùi ra xa 750 và gây choáng trong 2 giây, tạo mới trong 24 giây, cự ly thi triển 200.

- Kỹ năng ”Sóng Kiếm Khí”: gây 600 sát thương trên đường thẳng, phạm vi ban đầu 100, sau đó mở rộng thành 300. Phạm vi ảnh hưởng tối đa là 800. Tạo mới trong 30 giây, cần thời gian thi triển 1 giây.

- 30% phân liệt.

- 15% tấn công mục tiêu gây choáng 1.1 giây.

+ Sĩ Khí
5 Lữ Bố

- Né tránh : 30% né tránh.

- Bội kích: tỷ lệ 20% tấn công địch gây thêm 2.2 lần sát thương.

- Hộ thuẫn: mỗi 5 giây chống đỡ 1 lần phép thuật dị thường.

- Lữ Bố Phấn Toái: Khi tấn công có xác suất 50% gây thêm 200 sát thương lên địch xung quanh.

- Lữ Bố Chấn Choáng: Gây sát thương 700 lên địch trong phạm vi 400 và gây choáng trong 3 giây, tạo mới 20 giây.

- Lữ Bố Biến Đại: tăng 150 điểm tấn công, 10000 điểm sinh mệnh, 12 điểm phòng ngự, miễn dịch pháp thuật kéo dài trong 20 giây, CD 50 giây.

- 30% kháng ma.

+ 500 Vàng

+ Tăng Sĩ Khí

+ Kinh nghiệm: Tăng 1 cấp

6 Trương Liêu

- Né tránh: 30% né tránh

- Bội kích: tỷ lệ 20% tấn công tạo 2.2 lần sát thương.

- Giảm nửa trạng thái dị thường

- 30% phân liệt

- Kỹ năng Đấu Thần Kích: Cự ly 150, 200 điểm sát thương, gây choáng 3 giây, tạo mới 20 giây.

- Kỹ năng Chiến Ma Cuồng Đao: 850 sát thương, phạm vi ảnh hưởng 600, phạm vi lúc đầu 125.phạm vị tối đa 300. Cần 0.75 giây thời gian thi triển. tạo mới 25 giây.

+ 300 Vàng

+ Tăng Sĩ Khí

+ Kinh nghiệm: Lên 1 cấp

7 Hoàng Cái, Trình Phổ, Tổ Mậu & Hàn Đang

- Né tránh: 30%

Sóng trị Liệu: Hồi phục 150, tối đa được 4 đơn vị, 20% gây suy yếu, tạo mới 9 giây.

8 Điêu Thuyền

- Né tránh: 30%.

- 30% kháng ma.

- Khi tấn công xác suất 15% gây choáng địch 1.1 giây, tạo thêm 25 điểm sát thương.

- Giảm nửa trạng thái dị thường.

- Kỹ năng Đấu Thần Kích: cự ly 150, gây 200sát thương, đánh choáng trong 3 giây, tạo mới trong 20 giây

- Điêu Thuyền Thiểm Điện: 850 điểm sát thương lên 8 đơn vị, thiểm điện không bị suy yếu, xác suất 15% suy yếu, tạo mới trong vòng 20 giây.

+ 300 Vàng

+ Tăng Sĩ Khí

+ Kinh nghiệm: Lên 1 cấp

9 Ngu Phụ

- Né tránh: 15%.

- Kháng ma: 10%.

- Khi tấn công xác suất 15% gây choáng địch 1.1 giây và tạo thêm 25 điểm sát thương.

- Thiểm Điện: Tỷ lệ 20% tấn công kích hoạt 120 sát thương đàn hồi lên 3 đơn vị, không bị suy yếu.

10 Hoàng Đế

Né tránh: 30%.

+ Thiên Băng Địa Quyển
11 Từ Vinh

- Kỹ năng Đấu Thần Kích: Cự ly 150, 200 điểm sát thương, đánh choáng trong 3 giây, tạo mới trong 20 giây.

- Né tránh: 30%.

- Sóng Xung Kích Từ Vinh: 550 sát thương, trong cự ly 800, phạm vi 150, thời gian tạo mới trong 27 giây, thời gian thi triển cần 1 giây.

+160 Vàng
12 Lý Thôi

- Né tránh: 30%

- Tỷ lệ 40% chống đỡ với 30 điểm sát thương vật lý.

- Thiểm Điện Lý Thôi: Gây 600 sát thương Xạ Choạng Thiểm Điện, tối đa ảnh hưởng lên 7 đơn vị, ảnh hưởng trong phạm vi 900. Thời gian tạo mới trong 24 giây, thời gian thi triển 1 giây.

- Đao Khí Lý Thôi giống kỹ năng Bôn Lôi Đao Pháp của Vu Cấm, đánh choáng 1.6 giây, mỗi 0.1 giây gây 200 sát thương, sát thương tối đa bằng 850 điểm, cự ly thi triển 600, phạm vị ảnh hưởng 320. Thời gian tạo mới trong 36 giây, thời gian thi triển trong 1 giây.

+200 Vàng
13 Cao Thuận

- Né tránh: 30%.

- 30% phân liệt.

- Cao Thuận Lôi Đình Nhất Kích: 700 sát thương, tỷ lệ 50% giảm tốc độ tấn công kéo dài trong 4 giây, phạm vi ảnh hưởng 375, thời gian tạo mới trong 25 giây.

- Kỹ năng Thôn Phệ: Tiêu hao 450 điểm pháp thuật và tạo sát thương tương đương, cự ly thi triển 500, thời gian tạo mới 30 giây, thời gian thi triển trong 1 giây.

+200 Vàng
14 Binh Sĩ Hãm Trận Doanh

- Né tránh: 30%.

- 30% kháng ma.

- Thiêu Ma: Khi tấn công thiêu đốt 30 điểm pháp thuật của đối phương.

15 Quách Tị

- Né tránh: 15%

- 30% kháng ma.

- Vòng Nhẫn Nại: Tăng 10% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ tấn công cho đồng đội trong phạm vi 900.

- Quách Tị Kéo Người: Cự ly thi triển 550, mỗi giây gây 250 điểm sát thương, kéo dài trong 3 giây, thời gian tạo mới 27 giây.

- Quách Tị Giam Cầm: Mỗi giây gây sát thương 120 diểm kéo dài trong 4 giây, cự ly thi triển trong vòng 600, tạo mới trong vòng 35 giây.

+200 Vàng
16 Tướng Lĩnh Phản Quân

- Né tránh:30%.

- Đại Vương Xuyên Kích.

- 30 điểm tấn công phá ma

17 Hà Tiến U Hồn

- Né tránh:30% .

- Phân liệt: Tỷ lệ 30% tấn công gây phân liệt.

- Trùng kích:Tỷ lệ 15% gây choáng trong 1.1 giây .

- Đẩy Lùi:Giống với chiêu Đẩy Lùi của Hoa Hùng.

- Kỹ năng Hà Tiến Đại.

18 Đấu Ma

- Bào Hao: Tăng 30% tấn công và 50 điểm hồi phục sinh mệnh.

- Lôi Đình Nhất Kích.

- Bội Kích:Tỷ lệ 10% gây 2 lần sát thương.

- Né tránh:30%.

- Trùng Kích:15% đánh choáng 1.1 giây.

- Ma Pháp Hộ Thuẫn: Cách 2.5 giây chống đỡ 1 lần ma pháp.

19 Huyền Vũ

- Ma Pháp Thiêu Đốt.

- Chấn Choáng Lữ Bố

- Bội Kích: Tỷ lệ 10% tấn công gây 1.75 lần sát thương.

- Phản Đạn:Phản xạ 20% tấn công cận chiến.

- Ma Pháp Hộ Thuẫn:Cách 2.5 giây chống đỡ 1 lần ma pháp dị thường.

Nhiệm vụ vượt ải

SttTên nhiệm vụChi tiếtPhần thưởng
1 Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng Khi máu của Hoa Hùng dưới 40% thì Quan Vũ sẽ xuất kỹ năng tất sát. Phần thưởng người chơi: Thuộc tính Quan Vũ tăng 30, 45, 60 theo độ khó thường, khó, truyền kỳ. Toàn bộ thành viên có cơ hội nhận được Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng.
2 Sự kiện cứu hoàng đế Nam Hoa Lão Tiên tạo ra một tượng chiến đấu, cần phải bảo vệ hoàng đế trong tượng đó để duy trì vận khí triều Hán.

Thiên Băng Địa Quyển

3 Cứ điểm phòng ngự

Trương Liêu sau khi nhận được lệnh liền tấn công vào Đông Bắc và Đông Nam quân ta, cần phải tiêu diệt hắn trước khi hắn hoàn thành mệnh lệnh.

Nhiệm vụ khó, chỉ khi đánh bại Trương Liêu mới hoàn thành 100% nhiệm vụ.

4 Hà Tiến U Hồn

Hà Tiến sau khi chết hóa thành oan hồn quấy rối bá tánh, không thể gián đoạn kỹ năng của Hà Tiến, lại còn cộng dồn và phạm vi ảnh hưởng rộng, là một tướng chuyên khắc chế đánh xa, nên sử dụng cận chiến hoặc chạy ra xa khi hắn dùng kỹ năng.

Mở khiêu chiến Tứ Thánh Thú, có thể nhận được vũ khí +5

5 Tam Anh Chiến Lữ Bố

Sau khi máu của Lữ Bố còn 40% thì Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi sẽ xuất hiện. Khi kết thúc thì thuộc tính của Tam Anh sẽ tăng 30.45.60 dựa vào độ khó.

Phần thưởng người chơi: Trong độ khó thường, khó, truyền kỳ , người chơi sẽ tăng 30, 45, 60 điểm thuộc tính.

Toàn bộ thành viên có cơ hội nhận được Túi Sợi Đay

Nhiệm vụ thu thập

- Trong quá trình vượt phó bản, người chơi có thể tham gia nhiệm vụ thu thập quân lương, quân dụng để gia tăng tiền Vàng.

SttNhiệm vụVật phẩm thu thậpYêu cầuNPC giao nhiệm vụPhần thưởng
1 Bắt cá Thu thập 10 Cá giao cho Ngư Phu, có thể nhận được vàng Bắt 10 Cá Ngư Phu 300 vàng, nếu cấp tướng <5 thì sẽ nhận thêm 200 kinh nghiệm. Khi cấp độ từ 5 thì không còn nhận được kinh nghiệm.
2 Cờ Phản Quân Nghe nói cờ phản quân là do chúng cướp quần của Ngư Phu làm thành Thu thập 8 Cờ Phản Quân Ngư Phu 500 vàng và 500 kinh nghiệm, một loại binh pháp bất kỳ
3 Đá Dã Luyện Sơn Đại Vương cướp rất nhiều Đá Dã Luyện của thợ rèn, xin tướng quân hãy đi đoạt về 3 Đá Dã Luyện Lão Thợ Rèn Văn Tự bất kỳ
4 Thu thập búa Búa của thợ rèn bị mất, khiến cho thợ rèn thường xuyên không có búa để dùng 8 Búa Lão Thợ Rèn Vật phẩm bất kỳ

Các vật phẩm hỗ trợ

Vật phẩm cơ bản

- NPC Nam Hoa Tiên bán các vật phẩm sau:

SttVật phẩmCông dụng
1 Kiên Thủ Binh Pháp 4 điểm phòng ngự, 6 điểm trí tuệ, mỗi giây hồi phục 3 sinh mệnh. Sau khi sử dụng tăng 15 điểm phòng ngự cho đồng đội kéo dài 18 giây, tiêu hao pháp lực 125 điểm, thời gian tạo mới 50 giây.
2 Mạnh Đức Thư Tăng 150 điểm ma pháp, 18 điểm tấn công. Sau khi sử dụng giúp đồng đội xung quanh tăng 50% sát thương kéo dài liên tục trong 10 giây, tiêu hao 150 pháp lực, thời gian tạo mới trong vong 60 giây.
3 Hành Quân Binh Pháp

Tăng 12 trí tuệ. Sau khi sử dụng tăng 50% tốc độ di chuyển cho đồng đội kéo dài liên tục trong 10 giây, tiêu hao 140 pháp lực, thời gian tạo mới trong 60 giây.

4 Phong Thỉ Trận

Tăng 6 điểm trí tuệ, 15% tốc độ tấn công, tăng 50% tốc độ hồi phục ma pháp. Sau khi sử dụng giúp đồng đội đứng gần tăng 45% tốc độ tấn công kéo dài liện tục trong 12 giây, tiêu hao 150 pháp lực, thời gian tạo mới trong vòng 60 giây.

5 Mảnh Ngư Lâm Trận

Tăng 8 điểm trí tuệ, kèm hiệu quả bị động giảm 1.5 lần phòng ngự của tướng địch xung quanh. Sau khi dùng giảm 8 điểm phòng ngự của tướng địch xung quanh kéo dài trong 12 giây, tiêu hao 145 pháp lực, thời gian tạo mới trong vòng 60 giây.

6 Thiên Băng Địa Quyển

Cộng 6 hồi phục sinh mệnh, 150% hồi phục ma pháp, cộng 20 điểm trí lực. Sau khi Cao Thuận xuất hiện , người chơi đứng tại Sơn Cốc sử dụng sẽ nhìn thấy được tác dụng.

Vật phẩm có năng lực phi thường kinh thiên động địa, sau khi sử dụng người chơi sẽ hồi đầy sinh mệnh và vô địch không mất máu trong 5 giây. Qua 5 giây sau, trên trời sẽ giáng xuống Hỏa Thạch Vô Địch, mỗi tảng hỏa thạch gây 125 điểm sát thương lên tướng địch, gây choáng 1 giây. Duy trì liên tục trong 10 giây. C

Sau khi kết thúc sử dụng thư quyển sẽ giúp tướng địch hồi đầy sinh mệnh và vô địch không bị sát thương mất máu trong vòng 20 giây.

7 Thạch Xa (Xe Bắn Đá)

Người chơi tối đa được phép mua 2 xe bắn đá.

Vật phẩm cao cấp
SttVật phẩmNguồn gốcCông dụng
1 Bảo thạch tinh luyện

Nhận được 1 cái sau khi tiêu diệt thành công Hà Tiến U Hồn, tại địa điểm này xuất hiện Quan Quân Nhu bán vật phẩm trên.

Có thể dùng để nâng trang bị cao cấp lên cấp 3.
2 Đá Nữ Oa

Nhặt được khi tiêu diệt Đấu Ma.

Tăng 50 điểm tấn công và 15 tất cả thuộc tính, khi tấn công có xác suất 16% tạo sát thương pháp thuật theo thuộc tính của tướng địch.

Vật phẩm có thể dùng để khảm nạm lên trang bị cấp 3, không thể khảm cho trang bị phòng cụ.

3 Huyền Vũ Khải

Nhặt được khi tiêu diệt Huyền Vũ.

Tăng 1250 điểm sinh mệnh, 25 điểm tất cả thuộc tính, 35 điểm hồi phục sinh mệnh, chống đỡ 15% sát thương cận chiến, phản đạn 15% sát thương cận chiến, tăng 8 điểm phòng ngự.

Sĩ Khí

- Mỗi khi tiêu diệt Boss Cao Thuận, Hoa Hùng, Điêu Thuyền, Lữ Bố nhân vật sẽ tăng thêm 1 cấp.

- Mỗi lần tăng 1 cấp, nhân vật sẽ cộng thêm 10% điểm tấn công (điểm ban đầu bằng 0).

- Mỗi lần tăng 1 cấp, nhân vật sẽ tăng 3% tốc độ di chuyển và mỗi giây hồi phục 3 điểm sinh mệnh (điểm hồi phục ban đầu bằng 0).

Phần thưởng

SttVật phẩmHình ảnh

1

Số tiền vượt hơn 35000 trong Hổ Lao Quan Chiến

Liên Minh Tam Quốc Đệ Nhất Phú Hào

Kim Khoáng Thạch

2

Số tiền trong khoảng 25000 đến 35000 trong Hổ Lao Quan Chiến

Phú Hào

Ngân Khoáng Thạch

3

Tiêu diệt boss hơn 4 lần (0.4*Máu độ khó trở lên)

Người kết liễu tướng địch

Người Bụng To! Thẻ Biến Thân

4

Tiêu diệt boss trong 1 đến 4 lần (0.4*Máu độ khó trở lên)

Người thảo phạt tướng địch

Túi Gấm Võ Tướng

5

Hoàn thành 100% nhiệm vụ trở lên

Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ

Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh

6

Loại S trở lên

-

Túi Vũ Khí Thanh Đồng

7

Loại A trở lên

-

Da Nhẹ

8

Loại B trở lên

-

Túi Gấm Đổng Trác Quân Bảo Đồ

9

Loại C trở lên

-

Đổng Trác Lợi Nhẫn

10

Tiêu diệt Đổng Trác (thường)

Tiêu diệt Đổng Trác

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

11

Tiêu diệt Đổng Trác (khó)

Diệt Đổng Trác (Khó)

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

12

Tiêu diệt Đổng Trác (truyền kỳ)

Diệt Đổng Trác (Truyền kỳ)

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

13

DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải

DPS tốt nhất

-

14

Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải

Trị liệu tốt nhất

-

15

Phòng thủ, số người tham dự >2, qua ải

Best tank

-

16

Vượt ải (khó)

-

Bình Lam

17

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Da Nặng

18

Vượt ải (khó)

-

Đổng Trác Lợi Nhẫn

19

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Mãnh Tướng Xung Trận Ngoa (Bộ) (Vĩnh viễn)

20

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Túi Nhung

21

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Đổng Trác Lợi Nhẫn

22

Vượt ải

-

Sách Tạo Phòng Cụ Sử Thi

23

Vượt ải

Kịp hoàn thành ải (80 phút)

Chữ "Chính"

24

Vượt ải

-

Đá Cường Hóa-Lục

25

Xảy ra Tam Anh Chiến Lữ Bố và qua ải

Tam Anh Chiến Lữ Bố (Nhóm)

Túi Sợi Đay

26

Đánh bại Lữ Bố (thường)

Đánh bại Lữ Bố

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

27

Đánh bại Lữ Bố (khó)

Diệt Lữ Bố (Khó)

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

28

Đánh bại Lữ Bố (truyền kỳ)

Diệt Lữ Bố (Truyền kỳ)

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

29

Xảy ra Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng và qua ải

Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng (Nhóm)

Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng

30

Vượt ải (thường)

-

Mỹ Nhân Lữ (Vĩnh viễn)

31

Vượt ải (khó)

-

Mỹ Nhân Lữ (Vĩnh viễn)

32

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Mỹ Nhân Lữ (Vĩnh viễn)

33

Vượt ải (thường)

-

Mãnh Tướng Xung Trận Đai (Bộ) (Vĩnh viễn)

34

Vượt ải (khó)

-

Mãnh Tướng Xung Trận Đai (Bộ) (Vĩnh viễn)

35

Vượt ải (truyền kỳ)

-

Mãnh Tướng Xung Trận Đai (Bộ) (Vĩnh viễn)

36

Trảm Phan Phượng

Đao Trảm Phan Phượng (Nhóm)

Trảm Tướng Kỳ Cấp 1

37

Trảm Chiến Quỷ Lữ Bố

Chiến Quỷ Lữ Bố Đền Tội (Nhóm)

Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Top