Kho tàng Viêm Đế

Theo truyền thuyết, cách đây 4000 năm vùng đất của người Viêm Đế đã bị tộc Xi Vưu đánh chiếm, Viêm Đế bị bại trận đã sang thần phục cầu cứu Hoàng Đế đem viện binh trở lại báo thù. Đại chiến nổ ra tại Trác Lộc, liên quân Hoàng Đế - Viêm Đế đã đánh bại Xi Vưu thu được rất nhiều của cải, châu báu. Thế nhưng vì lợi ích trước mắt, Viêm Đế đã đem toàn bộ châu báu vàng ròng cất giấu tại Bản Tuyền chờ ngày tái khởi.

Có được kho tàng, Viêm Đế ngày càng ngang tàng hống hách, ra sức chiêu mộ quỷ thần, bố trí cơ quan, cạm bẫy dày đặc để bảo vệ xung quanh. Động Viêm Đế chứa nhiều điều huyền bí, Tướng Quân có gan đi dọ thám?

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000
 • Thời gian khiêu chiến: 20 phút.

Quy tắc

 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt toàn bộ Boss.

Thông tin về boss

Mộc Tinh Thủ Lĩnh*Mộc Bạt
BossThông tinChi tiết

Mộc Tinh Thủ Lĩnh*Mộc Bạt
Điểm HP 70.000
Điểm MP 500
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 390 - 410
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng cường
Hộ giáp ban đầu 15
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Mộc Tinh Thủ Lĩnh*Mộc Bạt
Ma Tôn Nộ Hống

Ngâm 3 giây, khiến địch trong phạm vi 750 chịu 1500 điểm sát thương, đồng thời chạy loạn xạ, duy trì 5 giây.

Hỏa Tinh Thủ Lĩnh*Thái Mị
BossThông tinChi tiết

Hỏa Tinh Thủ Lĩnh*Thái Mị
Điểm HP 50.000
Điểm MP 2.000
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 620 - 682
Phạm vi tấn công 200
Loại hình phòng thủ Tăng cường
Hộ giáp ban đầu 10
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Hỏa Tinh Thủ Lĩnh*Thái Mị
Sóng Viêm Long Phóng thẳng một Sóng Viêm Long, gây 900 điểm sát thương cho kẻ địch.
Ma Nộ Trận

Thời gian thi triển 3 giây, gây 1500 điểm sát thương lên mục tiêu trong phạm vi 825, đẩy lui cự li 300 và choáng 1 giây.

Viêm Đế
BossThông tinChi tiết

Viêm Đế
Điểm HP 250.000
Điểm MP 1.000
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 986 - 1042
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng cường
Hộ giáp ban đầu 20
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Viêm Đế
Viêm Long Vô Song Ngâm 3 giây, triệu hồi Viêm Long bay lượn xung quanh, gây 1600 điểm sát thương mỗi giây, duy trì 3 giây.
Hủy Thiên Diệt Địa Bùng nổ ma khí gây 800 điểm sát thương xung kích.
Nộ Viêm Trảm Sau khi ngâm 3 giây, chia làm 2 giai đoạn sát thương. Trước tiên tụ khí gây 100 điểm sát thương đối với những đơn vị gần, sau xuất chiêu Viêm Trảm đối với mục tiêu trước mặt.
Ma Tôn Nộ Hống Ngâm 3 giây, khiến địch trong phạm vi 750 chịu 1500 điểm sát thương, hỗn loạn 5 giây.
Viêm Long Hộ Thể Triệu hồi sức mạnh Viêm Long hộ thể, miễn dịch pháp thuật trong 10 giây.

Phần thưởng nhận được

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Viêm Đế Tiêu diệt Viêm Đế
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Tiêu Diệt Mộc Bạt (Nhóm) Tiêu Diệt Mộc Bạt (nhóm)
 • Túi Sợi Đay
Tiêu diệt Thái Mị Tiêu diệt Thái Mị
 • Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
Vượt ải trong 15 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Túi Gấm Tử Kim (Vũ khí)
Được điểm A trở lên
 • Thẻ Viêm Đế Vô Song
Được điểm B trở lên
 • Thẻ Kho Báu Viêm Đế
Được điểm C trở lên
 • Túi Gấm Thượng Cổ Viêm Đế
Được điểm D trở lên
 • Kinh Nghiệm Hoàn Trắng
Qua ải
 • Thẻ Anh Hùng Mê
Qua ải
 • Đá Tinh Luyện Lục

Người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên khi mở Thẻ Kho Báu Hoàng Cân.

Phần thưởng nhận được từ Thẻ Kho Báu Hoàng Cân

Jiraiya

Kim Ngư Lam

Hắc Mặc

Cánh Thiên Sứ

Cánh Hắc Long

Cánh Hỏa Thần

Sinh Mệnh Quý Động

Ác Long Hài Cốt

Thẻ Lưu Biểu

Thẻ Lưu Chương

Thẻ Công Tôn Toán

Cánh Rồng Nhỏ

Sồ Long Hài Cốt

Túi gấm Nhân Công Nhân Nghĩa

Thẻ Gia Cát Lượng

Thẻ Ngô Phượng Hi

Thẻ Trình Phổ

Thẻ Tào Chương

Thẻ Lý Điển

Thẻ Hoàng Cái

Thẻ Lỗ Túc

Loa Nhỏ - Vàng (10 cái)
Phần thưởng nhận được từ Túi Gấm Tử Kim

Cự Khuyết Kiếm

Tà Ngục Nhẫn*Nộ Viêm Thuẫn>

Xích Luân Thương

Ma Cung*Phệ Hồn

Liệt Cốt Lợi Trảo

Lôi Đình Nộ

Long Ngân Phủ*Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh*Không Thiểm
Phần thưởng nhận được từ Thẻ Kho Báu Viêm Đế

Hủy Thiên Diệt Địa

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Tử Vong Ngưng Thị

Địa Ngục Xích

Nhiên Vũ (Cánh)

Thủy Tù Địa Lao (Sức)

Thẻ Viêm Đế Vô Song

Phần Thế (Cánh)

Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh

Loa Nhỏ - Đỏ (10 cái)

Thẻ Thái Mị

Túi Thượng Cổ Viêm Đế

Thẻ Lữ Mông

Thẻ Mã Đại

Vòng Xoáy Lớn

Kính Phóng To - Thường

Loa Nhỏ - Lam (10 cái)

Thẻ Khương Duy

Thẻ Giả Hử

Thẻ Đổng Trác

Thẻ Trương Oanh Oanh

Vòng Xoáy Nhỏ

Túi Hóa Trang

Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)
Phần thưởng nhận được từ Túi Gấm Thượng Cổ Viêm Đế

Viêm Đế Vô Song Thần Giáp

Viêm Đế Vô Song Thần Thủ

Viêm Đế Vô Song Thần Ngoa

Viêm Đế Vô Song Thần Đai
Top