Thảo phạt Viên Thuật

Viên Thuật sau khi từ chỗ tiểu bá vương Tôn Sách lừa được ngọc tỷ, dã tâm ngày càng bành trướng, trở thành nô lệ cho Trụy Lạc Ám Long, ngang nhiên xưng đế. Hắc ám bá chủ Tào Tháo rất hả dạ, cho rằng thời cơ đã chín mùi, triệu tập anh hùng hào kiệt thiên hạ khai chiến với Viên Thuật. Viên Thuật dùng 30 vạn binh, rất ngông cuồng, Tào Tháo lần này xem như lấy trứng chọi đá, cuối cùng mục đích hắc ám bá chủ là gì? Để đoạt ngọc tỷ hay hấp thu sức mạnh Trụy Lạc Ám Long?

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1- 5 người.
  • Giới hạn thời gian: 60 phút.
  • Tiền Vàng: 1.000

Các nhiệm vụ đặc sắc

SttTên nhiệm vụChi tiết
1 Đào bảo vật Trên bản đồ có 4 địa điểm kho báu lớn, cầm Tàng Bảo Đồ, nhấn vào hình để tìm địa điểm kho báu, may mắn sẽ tìm được kho tàng, bảo vật.
2 Yêu Vương Sơn (6 tầng) Đánh bại Yêu Vương Sơn là đường tắt để tăng năng lực bản thân đồng thời nhận phần thưởng.
3 Tăng cấp thần khí Đã có nguyên liệu thần khí, hãy tăng cấp thần khí để gia tăng sức mạnh.
4 Tầm Bảo Thần Hầu 2 phút sau khi Khỉ chết sẽ xuất hiện, địa điểm ngẫu nhiên, có thể nhận được đạo cụ tốt từ người nó.

- Lưu ý: Chỉ cần làm nhiệm vụ trong phạm vi 800, hiệu quả có thể chia sẻ. Người chơi có thể hỗ trợ nhau trong khu vực

Nhiệm vụ khiêu chiến boss

- Thảo phạt Viên Thiệu, anh hùng lần lượt chinh phục các thử thách sau:

SttTên nhiệm vụChi tiếtYêu cầuNPC liên quanPhần thưởng
1 Thập Thụ Yêu Tinh Khí Đối diện sông có một đám Thụ Yêu, hãy thu thập 10 Tinh Khí trên người chúng. Nhiệm vụ có thể hoàn thành theo nhóm. Tích lũy thu thập 10 Tinh Khí (Quái rơi có xác suất) Biện Phu Nhân 700 kinh nghiệm, 600 vàng
2 Tiêu Diệt Mã Tặc Gần đây lương thảo thiếu hụt, nhất định do bọn Mã Tặc Cánh Trái quấy nhiễu, mau tiêu diệt 15 Mã Tặc. Tiêu diệt 15 Mã Tặc Tào Hồng 1500 kinh nghiệm, 1500 vàng
3 Tiêu Diệt Thánh Thú Người có ngọc tỉ, sẽ được bảo vệ, có thể triệu hồi Tứ Tượng Thần Thú để tương trợ. Đến 4 góc bản đồ phá hủy Thánh Tháp, đồng thời tiêu diệt 1 Thánh Thú, sẽ làm suy yếu năng lực ngọc tỉ, mau tiêu diệt chúng Tiêu diệt 1 Thánh Thú ngẫu nhiên Tào Tháo 3000 kinh nghiệm, 3000 vàng
4 Khiêu Chiến Trương Phi Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Nếu ngươi đánh bại Ảo Ảnh của ta, ta sẽ truyền cho ngươi 1 chiêu võ công! Đánh bại Trương Phi Trương Phi Chịu ảnh hưởng chiến ý người Yên, kỹ năng +35%, thời gian chờ kỹ năng-20%
5 Đánh Bại Viên Dận Dũng sĩ Viên Dận đóng quân phía dưới bên phải bản đồ, đúng là cơ hội trời cho! Mau đi đánh bại hắn, ta sẽ trọng thưởng! Tiêu diệt Viên Dận Quách Gia 2 Đá Dã Luyện, 1 Tàng Bảo Đồ, mở nhiệm vụ tiếp theo
6 Đánh Bại Trương Huân Viên Thuật phái Trương Huân đóng quân ở phía dưới bên phải bản đồ, người này dũng mãnh nhưng không có sách lược, thực lực lại cao hơn Viên Dận, hãy mau tiêu diệt hắn! Tiêu diệt Trương Huân Quách Gia Ngẫu nhiên nhận được trục quyển sau: Né Tránh*Thất Tinh Đao Quyển, Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Quyển, Hấp Huyết*Khấp Huyết Thương Quyển, mở nhiệm vụ tiếp theo
7 Đánh Bại Kỷ Linh Kỷ Linh là mãnh tướng trong quân của Viên Thuật, năng lực cao hơn Viên Dận Trương Huân. Hiện đang chặn đường chúng ta đến Thọ Xuân, hãy nhanh đi tiêu diệt! Tiêu diệt Kỷ Linh Quách Gia 1 Tàng Bảo Đồ ngẫu nhiên nhận được trục quyển sau: Vô Song*Huyền Vũ Chiến Giáp Quyể hoặc Huyền Quang*Ứng Long Chiến Giáp Quyển
8 Thăm Hỏi Tào Nhân Tào Nhân đích thân đi do thám tình hình trong Sơn Cốc, đi đã lâu mà chưa quay lại không biết đã xảy ra chuyện gì, hãy đền Sơn Cốc tìm hiểu tình hình rồi về báo cho ta! Tìm Tào Nhân Tào Hồng Mảnh Trận Pháp ngẫu nhiên
9 Tìm Viên Thuật Tốt lắm, theo thư bồ câu của Tào Nhân cho biết, đại doanh của Viên Thuật đang ở phía trước bản đồ, hãy mau đi thăm dò vị trí chính xác, sau đó về nhận thưởng. Cấp càng thấp thưởng càng nhiều! Tìm Viên Thuật Tào Hồng Phần thưởng vàng = (25-cấp)*(25-cấp)*8+200, 800 điểm kinh nghiệm

- Lưu ý: Chỉ cần làm nhiệm vụ trong phạm vi 800, hiệu quả có thể chia sẻ. Người chơi có thể hỗ trợ nhau trong khu vực

Phần thưởng

SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
2 Khi kết thúc còn hơn 6 vạn lượng Vàng Đệ Nhất Phú Hào Túi Sợi Đay
3 Khi kết thúc còn từ 3 vạn đến dưới 6 vạn lượng Vàng Phú Hào Túi Sợi Đay
4 Khi kết thúc số lần hạ boss vượt quá 9 lần Người kết liễu tướng địch Túi Gấm Trang Bị Đô Úy
5 Khi kết thúc số lần hạ boss vượt quá 5 lần và chưa đạt đến 9 lần Người thảo phạt tướng địch Túi Gấm Trang Bị Đô Úy
6 Nhiệm vụ hoàn thành 100% Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
7 Tứ Thánh Phong Ấn toàn bộ bị phá hủy (Nhóm) Tứ Thánh Phong Ấn toàn bộ bị phá hủy (Nhóm) Cành Ô
8 Điểm S trở lên (Vũ khí) Túi Gấm Bạch Ngân
9 Điểm A trở lên Viên Thị Khắc Địch Thủ (Bộ) (Vĩnh viễn
10 Điểm B trở lên Túi Gấm Quần Hùng Bảo Đồ
11 Điểm C trở lên Quần Hùng Pháp Trượng
12 Điểm D trở lên Thố Lão Nhị Lạnh Lùng! Thẻ Biến Thân
13 Vượt ải trong 80 phút Lợn Rừng Biến Dị! Thẻ Biến Thân
14 Tiêu diệt Yêu Đế và vượt ải, độ khó thường Tiêu diệt Yêu Đế Trảm Tướng Kỳ Lv2
15 Tiêu diệt Yêu Đế và vượt ải, độ khó tương đối Trảm Tướng Kỳ Lv2
16 Tiêu diệt Viên Thuật Hóa Ma và vượt ải, độ khó thường Tiêu diệt Viên Thuật Trảm Tướng Kỳ Lv2
17 Tiêu diệt Viên Thuật Hóa Ma và vượt ải, độ khó khó Tiêu diệt Viên Thuật (Độ khó khó) Trảm Tướng Kỳ Lv2
18 Tiêu diệt Yêu Đế và vượt ải, độ khó truyền kỳ Tiêu diệt Yêu Đế (Độ khó truyền kỳ) Trảm Tướng Kỳ Lv2
19 Tiêu diệt Viên Thuật Hóa Ma và vượt ải, độ khó truyền kỳ Tiêu diệt Viên Thuật (Độ khó truyền kỳ) Trảm Tướng Kỳ Lv2
20 DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS tốt nhất Túi gấm trang bị đô úy
21 Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị liệu tốt nhất
22 Best tank, số người tham gia >2, vượt ải Best tank
23 Vượt ải
24 Vượt ải ( khó) Túi Nhung
25 Vượt ải (truyền kỳ) Thẻ Anh Hùng Viên Thuật
26 Vượt ải (khó) Quần Hùng Pháp Trượng
27 Vượt ải (truyền kỳ) Viên Thị Khắc Địch Đai (Bộ) (Vĩnh viễn)
28 Vượt ải (truyền kỳ) Túi Nhung
29 Vượt ải (truyền kỳ Quần Hùng Pháp Trượng
30 Tiêu diệt Viên Thuật Hóa Ma Tiêu diệt Viên Thuật Hóa Ma (Nhóm) Trảm Tướng Kỳ Lv2
31 Vượt ải Đá cường hóa trắng
Top