Ghép Đồ Châu Mục

C ác Tướng Quân thân mến,

Từ 28/3, tính năng Ghép Trang Bị mang đến cho các Tướng Quân 3Q Củ Hành một hệ thống trang bị mới: Trang Bị Châu Mục (phẩm chất CAM).

Bên cạnh đó, công thức ghép đồ Đại Nguyên Soái cũng sẽ ra mắt giúp các Tướng Quân ghép thêm một loại trang bị mới không hề thua kém.

Làm thế nào để ghép thành các loại trang bị mới này, mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

THỨ SÁU, 28/3/2014 - RA MẮT TÍNH NĂNG GHÉP MỚI

GHÉP TRANG BỊ CHÂU MỤC (PHẨM CHẤT CAM)

Công thức ghép đồ Đại Nguyên Soái

SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Đại Nguyên Soái Giáp (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi
 • 252.000 Binh Sỹ
2 Đại Nguyên Soái Thủ (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi
 • 187.200 Binh Sỹ
3 Đại Nguyên Soái Ngoa (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi
 • 187.200 Binh Sỹ
4 Đại Nguyên Soái Đai (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi x1
 • 187.200 Binh Sỹ
5 Đại Nguyên Soái Ngọc Bội (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi x1
 • 230.400 Binh Sỹ
6 Nhẫn Đại Nguyên Soái (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Sử Thi
 • 230.400 Binh Sỹ

Ghi chú:

- Quan Ấn Thô có được thông qua nhiệm vụ Thu Thập.

- Sách Phòng Cụ Sử Thi có được thông qua tham gia các bản đồ vượt ải, mở bảo rương khiêu chiến tầng.

Công thức ghép đồ CAM - Châu Mục

SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Châu Mục Cẩm Y (Vĩnh viễn)
 • 1x Thái Thú Cẩm Y (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Cẩm Y
 • 3x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
2 Châu Mục Thủ (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Thủ
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Thủ
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
3 Châu Mục Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)
 • 1x Thái Thú Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Chiến Ngoa
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4 Châu Mục Đai (Vĩnh viễn)
 • 1x Thái Thú Đai (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Đai
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
5 Nhẫn Châu Mục (Vĩnh viễn)
 • 1x Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Nhẫn Châu Mục
 • 3x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
6 Châu Mục Liên (Vĩnh viễn)
 • 1x Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Châu Mục Liên
 • 3x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết

Ghi chú:

- Trang bị Thái Thú có được thông qua tính năng ghép Trang bị Đại Nguyên Soái.

- Quan Ấn Thô có được thông qua nhiệm vụ Thu Thập.

- Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết có được thông qua nhiệm vụ Quan lại, tính năng ghép Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết, mở các túi quà,…

- Sách Tạo Trang Bị Châu Mục có được thông qua sự kiện Cúp Vàng 3 Tỷ 2014, mở Túi Châu Mục.

Mở Túi Thái Thú ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 loại Sách Tạo Trang Bị Thái Thú

Mở Túi Châu Mục ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 loại Sách Tạo Trang Bị Châu Mục

Hướng dẫn ghép

- Các bước ghép bao gồm: Thu thập nguyên liệu, vào giao diện Ghép, chọn mục trang bị cần ghép.

- Mở giao diện Cửa Hàng, nhấn vào Ghép, chọn Trang Bị sau đó chọn Áo/ Tay/Giày/Đai/ Liên/ Nhẫn rồi chọn Trang bị Đại Nguyên Soái/ Trang Bị Châu Mục cần ghép.

Vào Ghép

Chọn Trang bị > Áo/Tay/Giày/ Đai/ Liên/ Nhẫn > Trang bị Đại Nguyên Soái / Châu Mục

Ghép Trang Bị Châu Mục

Ghép thành công trang bị Châu Mục.

Châu Mục Cẩm Y (vĩnh viễn)

Châu Mục Thủ (vĩnh viễn)

Châu Mục Chiến Ngoa (vĩnh viễn)

Châu Mục Đai (vĩnh viễn)

Châu Mục Liên (vĩnh viễn)

Nhẫn Châu Mục (vĩnh viễn)

Top