Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

3Q Củ Hành tôn trọng sự riêng tư của mỗi người sử dụng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

  • KHÔNG tự ý thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về người chơi khi tham gia tải và sử dụng trò chơi.
  • KHI CẦN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Ban Điều Hành trò chơi sẽ có thông báo và được khách hàng xác nhận đồng ý.
  • TUYỆT ĐỐI KHÔNG xin thông tin cá nhân khách hàng như tên tài khoản, mật khẩu, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc khi không nói rõ mục đích sử dụng.
  • Phần mềm trò chơi KHÔNG THU THẬP bất kỳ thông tin về người sử dụng và hoàn toàn không có thành phần gián điệp bên trong. 3Q Củ Hành cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ website nào cung cấp các phiên bản hack, cheat trò chơi hoặc các bản cập nhật có chứa phần mềm gián điệp hay các thành phần nguy hiểm khác.
  • LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC 3Q Củ Hành có thể chứa những liên kết tới các trò chơi khác khác. 3Q Củ Hành không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website khác và đề nghị người sử dụng nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng trò chơi.
  • THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY 3Q Củ Hành có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên website này. Vì vậy, Ban Điều Hành trò chơi khuyến khích người sử dụng nên thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin.
Top