Hướng dẫn cài đặt đầy đủ

Hướng dẫn cài đặt 3Q Củ Hành Bản đầy đủ

Bước 1: Chọn phiên bản cài đặt bản đầy đủ và tiến hành tải ngay.

Bước 2: Chọn thư mục lưu file cài đặt

Bước 3: Tiến hành giải nén file

Bước 4: Chạy file 3Q Cu Hanh.exe hoặc 3Q Cu Hanh 3D.exe để tiến hành cài đặt game

Chương trình 360Play sẽ tự động cập nhật.

Chạy chương trình 360Play và đăng nhập.

Hoàn tất cài đặt chọn chơi ngay để bắt đầu trải nghiệm

Top