Quy tắc đặt tên

Khi bắt đầu đặt tên cho tài khoản, nhân vật trong trò chơi, hoặc khi xây dựng Quân Đoàn, tướng quân cần tuân theo những quy định sau:

  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Game Củ Hành cũng như của Ban điều hành.
  • Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc Quân Đoàn sở hữu tên đó) có liên quan đến công ty vận hành.
  • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
  • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

Những tướng quân nào vi phạm sẽ bị xóa bỏ nhân vật, tài khoản hay giải tán Quân Đoàn. Thậm chí trong trường hợp nặng hơn, Ban điều hành trò chơi có thể sẽ khóa tài khoản của người vi phạm và khước từ mọi khiếu nại, bồi thường trong trường hợp này.

Top