Hệ thống hảo hữu

Trên đường trải nghiệm Game Củ Hành, người chơi sẽ gặp được những bằng hữu đáng quý. Làm thế nào để chọn người đó làm hảo hữu?

Nhấp nút [Bạn] để mở giao diện hảo hữu, Quân Sư Tam Quốc sẽ xuất hiện tự động giúp đỡ và thông báo thông tin cho người chơi.

 • Hảo hữu: Là nhóm những người chơi được chọn lọc vào danh sách bạn thân. Người chơi có thể tạo, xóa hoặc đổi tên nhóm hảo hữu mới. Thứ tự hảo hữu sẽ được sắp xếp theo cấp VIP từ cao đến thấp.
 • Gần đây: Là nhóm những người cùng chơi gần đây, nhóm này tối đa 10 người, không tính trong số hảo hữu tối đa, vượt quá 10 người sẽ tự xóa người chơi lực chiến thấp nhất (lực chiến tương đương: xóa người có tích lũy thấp nhất).

Nhấp phải vào tên nhân vật trong danh sách sẽ hiện lên danh mục các chức năng:

 • Mật: Gửi tin nhắn cá nhân đến hảo hữu đã chọn.
 • Cửa sổ đối thoại: Trò chuyện với đối tượng đã chọn.
 • Xóa: Xóa nhân vật có trong danh sách.
 • Sổ đen: Di chuyển đối tượng đã chọn vào sổ đen, người chơi trong sổ đen không thể vào phòng tự tạo. Người chơi bị ghi vào sổ đen sẽ không thấy thông tin và không thể sử dụng chức năng chat hảo hữu.
 • Chuyển đến: Di chuyển đối tượng đến nhóm khác.
 • Chép biệt danh: Chép tên đối tượng đã chọn.
 • Xem tin: Tra cứu thông tin cá nhân của đối tượng được chọn.
 • Xin vào nhóm: Xin vào nhóm của đối tượng.
 • Mời vào nhóm: Mời một đối tượng người chơi vào nhóm.
 • Theo dõi: Với một người chơi khác trong cùng máy chủ, khi nhấp chọn "theo dõi" sẽ đi đến vị trí của người đó. Nếu đối tượng đang trong phòng thi đấu, nhấp sẽ vàp cùng phòng thi đấu. Nếu đối tượng đang thi đấu, nhấp vào sẽ xem được trực tiếp diễn biến trận đấu.
 • Người lạ: Chat với người chơi không phải hảo hữu, tên người chơi sẽ được chuyển vào nhóm Người lạ.
 • Trạng thái: Biểu tượng hảo hữu sáng lên: hảo hữu đang trên mạng, khi hảo hữu rời mạng biểu tượng hảo hữu không sáng.

Chức năng khác:

 • Thiết lập trạng thái: Có thể thiết lập trạng thái Lên mạng/Tạm rời.
 • Thêm hảo hữu: Thông qua ID người chơi hoặc tên trực tiếp thêm vào danh sách hảo hữu.
 • Tìm kiếm: Nhấp mở giao diện tìm, gõ từ khóa tìm một người chơi bất kỳ. Nếu thích có thể thêm hảo hữu, hoặc mở cửa sổ chat với người đó.
 • Thiết lập: Tự thiết lập trạng thái của mình, đồng thời thiết lập hiển thị và thông báo hảo hữu trên mạng/rời mạng. Sau khi hoàn thành thiết lập, nhấp xác nhận để lưu lại.
Top