Hệ thống lực chiến đấu

Lực chiến là chỉ số thể hiện sức mạnh của người chơi, là cái uy của bậc đại tướng. Lực chiến muốn có phải tích lũy thông qua quá trình thi đấu lâu dài trong một số bản đồ nhất định.

 • Cách tính lực chiến: Hiện tại chỉ có chiến thắng trong chế độ thi đấu Ghép Phòng tại bản đồ Tam Quốc Vô Song mới nhận được lực chiến.
 • Hai bên thắng thua tăng giảm tương đương.
 • Lực chiến phe thắng được tăng = lực chiến phe thua bị giảm.
 • Dựa theo giá trị lực chiến, khi người chơi đánh bại đối thủ mạnh hơn, lực chiến nhận được sẽ nhiều hơn, đánh bại người chơi yếu hơn, lực chiến nhận được sẽ ít hơn.

Quy tắc duy trì lực chiến

 • Khi người chơi không đủ 5.000, mỗi lần đăng nhập đầu tiên sẽ hồi phục lực chiến, tối đa 5.000 lực chiến.
  • Mỗi ngày thành viên thường hồi phục 50 điểm.
  • Riêng thành viên VIP tính theo bảng sau:
Cấp độ VIPĐiểm lực chiến hồi phục mỗi ngày
VIP 1 100
VIP 2 110
VIP 3 120
VIP 4 130
VIP 5 140
VIP 6 150
 • Trừng phạt lực chiến: Người chơi thoát hoặc rớt mạng trước khi trò chơi kết thúc mà chưa kết nối lại. Nếu ở phe thắng, sẽ không tăng lực chiến, nếu ở phe thua, khấu trừ 200 lực chiến.
 • Quyền thành viên VIP: Khi thống kê điểm lực chiến, dựa vào cấp VIP người chơi sẽ nhận được lực chiến thêm hoặc giảm tổn thất trong chiến đấu.
Top