Hệ thống nhiệm vụ

Hệ thống nhiệm vụ trong Game Củ Hành khá phong phú và đa dạng các thể loại. Người chơi có thể nhấn phím tắt Ctrl + K hoặc nhấp chuột vào nút N. Vụ tại thanh danh mục bên dướiđể mở giao diện nhiệm vụ.

Các loại nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ ngày: Nhiệm vụ có thể nhận thưởng mỗi ngày, đa số nhiệm vụ cần đạt cấp nhất định mới được nhận thưởng, số lần nhận trong ngày cũng có giới hạn.
 • Nhiệm vụ năng động: Hoàn thành nhiệm vụ năng động nhận phần thưởng năng động tương ứng.
 • Quan lại: Đạt cấp nhất định sẽ được nhận thưởng. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần
 • Trảm tướng: Thu thập đạo cụ "Cờ Diệt Tướng", "Chiến Hồn", "Thẻ Nguyên Bảo" đổi phần thưởng.
 • Thu thập:: Đủ điều kiện nhất định (Cấp, trang bị), nhận phần thưởng tương ứng.
 • Quân nhu: Nhân vật đạt cấp nhất định sẽ được nhận vật phẩm quân nhu nhất định (1 lần).
 • Ngày lễ: Hoạt động nhiệm vụ ngày lễ, khi người chơi đủ yêu cầu, sẽ được nhận thưởng tương ứng, thường là phần thưởng nhận 1 lần.

Hướng dẫn nhiệm vụ

 • Trang hiển thị 5 nhiệm vụ đạo cụ, nhấn vào mũi tên phía dưới phải để xem trang kế.
 • Nội dung nhiệm vụ cụ thể đề cập tên tương ứng hình vật phẩm, di chuyển chuột xem thông tin vật phẩm (Bao gồm kênh nhận được vật phẩm).
 • Nội dung nhiệm vụ hiển thị vật phẩm cần tiêu hao có gạch dưới tên vật phẩm, người chơi cần chú ý.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhấp nút Nhận để nhận thưởng.

 • Khi người chơi đủ điều kiện nhận thưởng, nhấn vào nút Nhận tương ứng bên phải nội dung nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện nhận, phía trên cửa sổ sẽ thông báo: Nhận thành công.
 • .Nếu người chơi không đủ điều kiện mà nhấn vào Nhận, sẽ có thông báo điều kiện còn thiếu nên không thể nhận.
 • Sau khi nhận thành công, nút sẽ chuyển thành trạng thái [Đã nhận].

Lưu ý

 • Nhận thưởng cần đạt đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.
 • Vật phẩm phần thưởng nhiệm vụ là vật phẩm khóa, không thể giao dịch.
Top