Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Tôn Kiên

Giang Đông Mãnh Hổ

Tôn Kiên

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:575
 • MP:208
 • Tấn công:47-53
 • Sức mạnh:25
 • Phòng thủ:4.10
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Đạn Hổ Gầm

  Xung kích mục tiêu, gây sát thương và giảm hộ giáp, giảm 40% tốc độ di chuyển, duy trì 4 giây

 • Bạch Hổ Thánh Thế

  Hình thành hộ thuẫn Bạch Hổ, giảm sát thương cho Tôn Kiên, khi hộ thuẫn vỡ nát, xóa bỏ tất cả trạng thái xấu trên người Nếu trong 20 giây không chịu bất cứ sát thương nào, thì hộ thuẫn sẽ được hồi phục

 • Hổ Trảo Liệt

  Mổi cách 1 khoảng thời gian, lần tấn công tiếp theo sẽ gây thêm sát thương cho phe địch trong phạm vi 200

 • Thế Mãnh Hổ

  Gây rung động cho địch xung quanh, gây sát thương và làm choáng vài giây

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Tôn Kiên không yêu cầu trang bị cao, đầu trận tăng tối đa <font color=yellow>Đạn Hổ Gầm[W] </font>và <font color=yellow>Bạch Hổ Thánh Thế[E] </font> Cần chớp thời cơ phóng <font color=yellow>Thế Mãnh Hổ[F] </font> trước <br/> • <font color=yellow>Hổ Trảo Liệt[R] </font> có hiệu quả cao khi tấn công và diệt quái, hãy tăng ở đầu trận

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 30% kháng pháp thuật

  _ Tăng 9 điểm hồi phục HP/giây

  _ Hiệu quả kháng pháp thuật không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Dùng vải cao cấp và pháp thuật đặc biệt tạo thành, có thể giảm nhiều sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Tôn Kiên, phụ thân của Tôn Quyền, bị tử trận trong trận chiến ở Hiện Sơn, sau đó hóa thành linh hồn mãnh hổ để tiếp tục thủ hộ cho thần tộc. Tôn Kiên tay cầm Cổ Đĩnh Chú Hồn Đao, lúc xuất chiêu khiến quân địch tử thương vô số; trong người ông còn chứa năng lượng vô hạn, lúc bạo phát hệt như hổ gầm; Bạch Hổ Thánh Giáp của ông cứng như đá tảng, đao thương bất nhập, còn có thể kháng được pháp thuật cao cường, khiến cho vạn quân không thể làm gì được; tuyệt kỹ Mãnh Hổ Lạc Địa của ông khiến cho mặt đất chấn động, tạo ra vô số đá tảng hất tung quân địch lên trời. Cả đời Tôn Kiên chinh chiến nam bắc để giúp cho thần tộc hoàn thành đại nghiệp, trở thành anh hùng hiển hách tứ phương trong tộc.

Top