Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Chu Du

Mỹ Chu Lang

Chu Du

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:473
 • MP:351
 • Tấn công:49-55
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:3.82
 • Nhanh nhẹn:13
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:27
 • Tốc độ đánh:0.66
Độ khó:

Kỹ năng

 • Tài Quyết Quang

  Chiếu vào mục tiêu, gây sát thương, khiến mục tiêu và phe địch trong phạm vi 250 (Đơn vị thường) có tỷ lệ hụt khi tấn công, duy trì 9 (18) giây Sát thương tuyệt đối, bỏ qua phòng thủ.

 • Tự Do Quang

  Phóng ra các đạo kiếm quang tấn công anh hùng phe địch xung quanh Mục tiêu nhất thiết phải ở trong tầm nhìn của phe ta, tầm bắn tối đa 2500

 • Quang Kiếm Trận

  Triệu hồi vô số kiếm quang, mỗi đạo có thể gây sát thương cho phe địch.

 • Thiên Trợ Thần Uy

  Tạo mới tất cả kỹ năng và thời gian chờ các vật phẩm sau:
  - Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng
  - Sinh Mệnh*Đại Tướng Quân Kỳ
  - Yêu Pháp*Tế Linh Trượng
  - Sương Hoàn*Huyền Băng Khải
  - Tịnh Hóa*Phá Ma Chi Nhẫn
  - Phân Thân*Ảo Ảnh Trường Mâu
  - Thuấn Di*Tật Điện Ngoa
  - Xung Kích*Hồng Viêm Trượng
  - Truyền Tống*Thổ Độn Hài
  - Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp
  - Huỳnh Quang Thảo
  - Phong Ấn*Cấm Cố Trượng
  - Hồi Trình Lệnh.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận nên tăng tối đa 2 kỹ năng chủ động <font color=yellow>Tài Quyết Quang[W]</font> và <font color=yellow>Tự Do Quang[E]</font> để truy sát nhanh tướng có HP thấp . <br/>• Khi <font color=yellow>Quang Kiếm Trận[R]</font> cấp cao, phối hợp với truyền tống có thể đẩy cao cả 3 tuyến binh. <br/>• Nếu lấy được Truyền Tống*Thổ Độn Ngoa sớm có thể ưu tiên <font color=yellow>Tăng cấp Thiên Trợ Thần Uy[F]</font>.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 90 tốc độ di chuyển

  _ Truyền Tống| (Chủ động)|

  _ Truyền tống người dùng đến một kiến trúc hoặc bên cạnh tướng phe ta

  _ Cố Nhược Kim| (Bị động)|

  _ Nhấp chọn kiến trúc sử dụng giúp mở trạng thái Vô Địch, duy trì 5 giây|

  _ Trạng thái Vô Địch trong 300 giây không thể mở lại

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Tương truyền là sở hữu của Thổ Hành Tôn, giúp người dùng đến nơi khác nhanh chóng nhưng kích cỡ khiến mọi người phải đau đầu

 • Chức năng

  _ Tăng 9 điểm tấn công

  _ Tăng 3 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm trí lực

  _ Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

  _ Gây 400 sát thương cho mục tiêu|

  _ Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4 lần

  _ Tộc trưởng Hỏa Thần đã nạp pháp lực Hồng Viêm vào pháp trượng, đây là báu vật của tộc Hỏa Thần

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Chu Du, đại đô đốc Thần Tộc Đông Ngô, văn võ song toàn, tinh thông cầm kỳ thư họa, hiệu là "Mỹ Chu Lang". Chu Du là hậu duệ của Thái Dương Tộc nên mang sức mạnh Thần Mặt Trời, có thể vung "Tử Yến Kiếm" chiêu gọi sức nóng mặt trời thiêu hủy quân địch; không chỉ vậy, thông qua tích trữ sức mạnh, ánh sáng sẽ tập hợp thành những luồng kiếm khí nhắm thẳng về phía tướng lĩnh quân địch, ngoài ra kiếm khí có thể phân tán nên dù có thiên quân vạn mã cũng khó lòng thoát nạn. Sức mạnh Thần Mặt Trời còn có thể tập hợp năng lượng vô hạn, khi bộc phát, kiếm khí vô cùng vô tận sẽ nằm trong sự khống chế của Chu Du. Chu Du cả đời chinh chiến vì Thần Tộc Đông Ngô, dựng nên cơ nghiệp trăm năm, được Thần Hoàng Tôn Quyền yêu mến, là đại tướng thần dũng vô địch được nhiều người kính trọng.

Top