Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Tiết

Song Tử Hắc Tinh

Tào Tiết

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:169
 • Tấn công:46-50
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:4.36
 • Nhanh nhẹn:24
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:13
 • Tốc độ đánh:0.73
Độ khó:

Kỹ năng

 • Ảnh Tử Hô Hoán

  Triệu hồi muội muội song sinh Tào Hoa hỗ trợ chiến đấu. Tào Hoa có thể dùng đạo cụ và có 33% kháng pháp thuật. Khi cấp cao, Tào Hoa sẽ nhận được khả năng ẩn thuẫn, bắt và bộc phá. Khi tấn công Tào Hoa vượt quá Tào Tiết phạm vi 1400 sẽ tự trở về cạnh Tào Tiết.

 • Bát Môn Độn Giáp

  Đồng thời tăng tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển của Tào Tiết, Tào Hoa, duy trì 10 giây.

 • Song Tử Mặc Khế

  Tăng hiểu ý song tử, tăng năng lực 2 bên

 • Nghĩa*Liên Hoa Vô Song Trảm

  Muội muội song sinh Tào Hoa trong cách bản thân phạm vi 1300, 2 tỷ muội sẽ lao chéo về vị trí của nhau, gây sát thương cho các đơn vị đi qua. Nếu không ở trong phạm vi, sẽ tự quay tại chỗ, gây sát thương cho địch trong phạm vi 300

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Được Tào Hoa giúp đỡ, Tào Tiết kiếm tiền nhanh hơn các tướng khác, Tào Tiết có thể chuyển vật phẩm để Tào Hoa sử dụng <br/> • Đầu trận tăng <font color=yellow>Ảnh Tử Hô Hoán[W] </font> và <font color=yellow>Bát Môn Độn Giáp[E] </font>, tăng tấn công cho Tào Hoa <br/> • <font color=yellow>Tất Sát*Liên Hoa Vô Song Trảm[F] </font> sát thương tốt, hãy tăng khi có thể

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 135 điểm tấn công

  _ Nhắm Chuẩn (hiệu ứng)

  _ Tấn công thường nhất định trúng mục tiêu, vô hiệu đối với BOSS ải

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Thần binh thượng cổ, sắc bén vô cùng, tỏa ánh sáng vàng, một khi xuất chiêu khó ai thoát khỏi

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm tấn công

  _ Tăng 70% tốc độ tấn công

  _ Cố Lôi Chú (Chủ động)

  _ Thi triển Cố Lôi Chú cho một anh hùng phe mình, khi anh hùng bị tấn công có 20% xác suất thi triển trên người tấn công và tối đa 3 đơn vị xung quanh 200 điểm sát thương Thiểm Điện, duy trì 20 giây

  _ Liên Tỏa Thiểm Điện (hiệu ứng)

  _ Khi tấn công có 35% xác suất thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện cho đối phương, đồng thời đạn xạ cho kẻ địch xung quanh, Thiểm Điện tối đa đạn xạ 3 lần

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ, có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Chùy do Thượng Cổ Lôi Thần sử dụng, xung quanh có ánh điện, uy lực kinh động đất trời

Tiểu sử tướng

Tào Tiết, Tào Hoa, hai cô con gái song sinh của Tào Tháo, được huấn luyện bởi tổ chức thích khách Ám Dạ, bản lĩnh thích sát thuộc hàng xuất sắc trong thế giới hắc ám. Tào Tháo vô cùng xảo quyệt, hắn đã gả Tào Tiết cho Hán Hiến Đế nhằm khống chế triều đình nhà Hán. Tào Tiết thân thủ bất phàm, thủ đoạn thích sát tàn nhẫn, "Ám Nguyệt Ảnh Nha" trong tay giết người không thấy máu, muội muội Tào Hoa ít khi lộ diện, luôn âm thầm ở bên hỗ trợ Tào Tiết, chiến đấu bất cứ lúc nào, vũ khí "Lãnh Nguyệt Thích Đao" nhuốm đầy máu tươi. Hai tỉ muội như hình với bóng, phối hợp ăn ý. Tào Tiết vốn muốn thoát khỏi vận mệnh, nhưng không thành công, cuối cùng Tào Tiết đã trở thành sát thủ lạnh lùng vô tình.

Top