Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Siêu

Cẩm Công Tử

Mã Siêu

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:182
 • Tấn công:45-47
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:3.08
 • Nhanh nhẹn:22
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:14
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Thiểm Điện Vũ

  Sau khi sử dụng tăng tốc độ tấn công, khi bị tấn công chịu sát thương, duy trì 5 giây.

 • Liên Hoàn Điện Thương

  Thi triển 1 luồng điện tím vào mục tiêu gây sát thương, sau đó sẽ phản xạ vào các mục tiêu phe địch xung quanh, mỗi trúng 1 mục tiêu, sát thương giảm 15%

 • Tử Lôi Hãn Mã

  Tăng tốc độ di chuyển và tốc độ hồi phục sinh mệnh

 • Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế

  Mỗi 3 giây gây sát thương điện cho phe địch xung quanh.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Chủ yếu tăng <font color=yellow>Liên Hoàn Điện Thương[E]</font> để tấn công ổn định và có lợi cho việc tấn công đối phương; <br/>• <font color=yellow>Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế[F]</font> tăng thu tiền của Mã Siêu và sức mạnh tấn công; <br/>• <font color=yellow>Thiểm Điện Vũ[W]</font> sẽ gây hiệu quả bất lợi với bản thân, có trang trang bị tốt rồi hãy tăng.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 23 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 6 điểm trí lực

  _ Tăng 250 điểm HP

  _ Ảo Ảnh (Chủ động)

  _ Chế tạo 2 Ảo Ảnh, có tấn công bản thể 35%, chịu 300% sát thương, duy trì 18 giây

  _ Tiêu Ma (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công tiêu hao 30 điểm pháp lực của bất kỳ 1 đơn vị, tạo nên sát thương ngang bằng

  _ Phân thân có thể loại bỏ tỷ lệ phần trăm sức tấn công*30 điểm MP tỷ lệ sức tấn công

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồng với hiệu ứng phụ trợ

  _ Hư hư thật thật khiến kẻ địch khó lường, từ đó tạo cơ hội giành thắng lợi

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 70 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 24 điểm tấn công

  _ Dung Hợp (Chủ động)

  _ Tăng 10% tốc độ di chuyển, duy trì 6 giây, có thể xuyên tất cả đơn vị, ngoài trang trí kiến trúc, thi triển hoặc dùng vật phẩm sẽ dừng trạng thái này

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày đúc từ thủy tinh, có thể dung hợp với vạn vật xung quanh

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm sức mạnh

  _ Tăng 20 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 20 điểm lực tấn công

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Các thợ rèn trong Liên Minh Tam Quốc phát hiện, chỉ cần đưa một loại tinh nguyên huyễn hóa từ tiên đơn thần kỳ vào Song Cổ Kiếm, sẽ khiến ma lực của kiếm tăng mạnh, chẳng mấy chốc kỹ thuật này đã truyền khắp đại lục

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông (Pháp Cầu)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  _ Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Mã Siêu, một trong ngũ hổ tướng của Thục Hán, thủ lĩnh Kỵ binh Tây Lương, dũng mãnh thiện chiến. Đánh bại kẻ thù bằng tia sáng điện. Nhiều lần uy hiếp tính mạng Tào Tháo. Ma tộc trên dưới không ai không muốn lấy mạng ông, nhưng không thành, từ khi đầu quân cho Lưu Bị, Mã Siêu lập nhiều công lớn, không hổ là đại anh hùng Thục quốc.

Top