Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Bàng Thống

Phượng Sồ

Bàng Thống

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:507
 • MP:273
 • Tấn công:42-49
 • Sức mạnh:21
 • Phòng thủ:2.24
 • Nhanh nhẹn:16
 • Di chuyển:285
 • Trí lực:21
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Phượng Hoàng Tung Cánh

  Làm bỏng nhiều mục tiêu phía trước, các đơn vị xung quanh mục tiêu đầu tiên trong phạm vi 200 đều bị ảnh hưởng.

 • Phượng Sồ Biến

  Biến phe địch thành động vật, giảm tốc độ di chuyển, không thể tấn công, dùng kỹ năng hay đạo cụ, chỉ có 1 phần kỹ năng bị động

 • Xích Hỏa Vân

  Trói mục tiêu, gây 40 điểm sát thương/giây, mục tiêu bị trói không thể di chuyển, tấn công, dùng kỹ năng và vật phẩm Cần duy trì thi triển

 • Vân Thiên Hỏa

  Triệu hồi 9 cơ quan Vân Thiên Hỏa có sát thương tiễn xạ, cơ quan sẽ tấn công phe địch trong tầm bắn, duy trì 40 giây.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận chủ yếu tăng <font color=yellow>Phượng Hoàng Tung Cánh[W]</font> để áp chế tướng địch. <br/>• Nhưng <font color=yellow>Phượng Sồ Biến[E]</font> và <font color=yellow>Xích Hỏa Vân[R]</font> có thể khống chế địch khá lâu, hỗ trợ đồng đội truy sát địch thành công. <br/>• <font color=yellow>Vân Thiên Hỏa[F]</font> là kỹ năng phá tháp phòng thủ rất nhanh, là một chọn lựa tốt để tăng tối đa sớm.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Bàng Thống, ẩn cư tại núi Tương Dương, có tài đoán biết kế sách của quân địch, được mệnh danh là "Phượng Sồ" tiên sinh, tên tuổi sánh ngang với "Ngọa Long" Gia Cát Lượng. Trên chiến trường, ông chỉ huy Phượng hoàng thiêu cháy lều trại quân địch, khiến quân địch chìm trong biển lửa. Không những thân thủ bất phàm, mà còn rất độ lượng, rất được quân sĩ kính trọng, lập nhiều công lớn cho Thục quốc, là anh hùng khai quốc của Thục quốc.

Top