Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Lưu Thiện

Cơ Linh Bảo

Lưu Thiện

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:439
 • MP:299
 • Tấn công:44-48
 • Sức mạnh:17
 • Phòng thủ:2.82
 • Nhanh nhẹn:13
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:23
 • Tốc độ đánh:0.66
Độ khó:

Kỹ năng

 • Điện Man Lôi

  Cùng với Thục Cơ cùng lúc thi triển điện man lôi, gây sát thương kẻ địch bán kính 750 phía trước và 30% giảm tốc, duy trì 3 giây Sau khi điện man lôi nổ, khiến kẻ địch choáng 1 giây

 • Thục Cơ Phi Phi

  Triệu hồi Phi Phi hỗ trợ chiến đấu, chủ động dùng kỹ năng, Phi Phi phóng đến khu vực mục tiêu và vào trạng thái hộ vệ, tăng 100% tốc độ tấn công nhưng bất động. Thục Cơ thuộc trạng thái vô địch, không thể chọn Tấn công sẽ căn cứ trí lực sát thương thêm

 • Hộ Giá!

  Chỉ định 1 tướng phe ta, triệu hồi về bên mình. Trong quá trình thi triển duy trì hộ thuẫn chặn sát thương cho mục tiêu. Cự ly mục tiêu càng xa thời gian thi triển càng lâu, thi triển ngắn nhất 2.5 giây

 • Thử Chấn Đãng Đạn

  Giảm 60% di chuyển tất cả đơn vị trong khu vực, sau 3 giây, gây sát thương cực mạnh vào kẻ địch

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Điện Man Lôi[W]</font> là kỹ năng tấn công và khống chế chủ yếu, nên tăng tối đa. <br/>• Nên tăng<font color=yellow>Thục Cơ Phi Phi[E]</font> và <font color=yellow>Hộ Giá![R]</font> sớm, để hoàn thiện khả năng tấn công của Lưu Thiện, tăng cao khả năng hỗ trợ.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông (Pháp Cầu)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  _ Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Top