Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Chiêu

Bạch Bào Pháp Sư

Trương Chiêu

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:541
 • MP:338
 • Tấn công:45-49
 • Sức mạnh:23
 • Phòng thủ:3.80
 • Nhanh nhẹn:20
 • Di chuyển:315
 • Trí lực:26
 • Tốc độ đánh:0.71
Độ khó:

Kỹ năng

 • Dẫn Thiên Lôi

  Triệu hồi sét đỏ, tấn công tất cả quân địch trong phạm vi mục tiêu, gây sát thương và làm choáng|n Kỹ năng hiệu quả sau 0.35 giây thi triển.

 • Chưởng Tâm Lôi

  Thi triển Chưởng Tâm Lôi thuật với mục tiêu, lôi điện sẽ phản xạ giữa phe địch trong phạm vi 650, sát thương không giảm.

 • Ngũ Lôi Oanh Đỉnh

  Triệu hồi Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, tấn công ngẫu nhiên phe địch trong phạm vi 500, duy trì 8 giây. Sát thương kỹ năng, tính phòng thủ.

 • Vạn Lôi Tịch Lịch

  Triệu hồi vạn lôi, tấn công phe địch xung quanh mỗi giây, cần duy trì tiêu hao MP.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow> Ngũ Lôi Oanh Đỉnh[R] </font> có thể dùng phá hủy tháp phòng thủ nhanh, có thể căn cứ tình hình trận đấu mà sớm tăng tối đa <br/> • <font color=yellow> Vạn Lôi Tịch Lịch[F] </font> cần lượng MP lớn, chỉ nên tăng khi có đủ lượng MP <br/> •<font color=yellow> Dẫn Thiên Lôi[W] </font> là kỹ năng khống chế rất tốt, nếu trong đội có tướng tiên phong ổn định có thể tăng sớm

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 90 tốc độ di chuyển

  _ Truyền Tống| (Chủ động)|

  _ Truyền tống người dùng đến một kiến trúc hoặc bên cạnh tướng phe ta

  _ Cố Nhược Kim| (Bị động)|

  _ Nhấp chọn kiến trúc sử dụng giúp mở trạng thái Vô Địch, duy trì 5 giây|

  _ Trạng thái Vô Địch trong 300 giây không thể mở lại

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Tương truyền là sở hữu của Thổ Hành Tôn, giúp người dùng đến nơi khác nhanh chóng nhưng kích cỡ khiến mọi người phải đau đầu

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Tăng 4 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ

  _ Tăng 15% kháng pháp thuật

  _ Hiệu quả kháng pháp thuật không cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Thần Hựu (Bị động)

  _ Khi có anh hùng phe địch ở phạm vi xung quanh1500 bị tiêu diệt, có thể hồi phục thêm 225 điểm HP và 20 điểm MP, mỗi 10 giây tối đa hồi phục 1 lần

  _ Khi tử vong hồi phục 450 điểm HP và 400 điểm MP của đồng đội trong phạm vi 1500, tổn thất Vàng giảm 40%, thời gian hồi sinh giảm 20%

  _ Viễn Cổ Ngọc Thạch đã hấp thu Huyết Phách của Huyết Kỳ Lân, sau kết thành huyết ngọc, giúp vết thương mau lành, có tác dụng trường sinh bất lão

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Trương Chiêu, pháp sư Bạch bào tộc Lôi thần, phò tá Tôn Quyền trị Đông Ngô. Giỏi mưu lược, có thể thi triển Chưởng Lôi Kỹ Pháp; khi nổi giận, sấm chớp nổi lên thiêu cháy kẻ địch. Tính tình cương trực, rất mực trung thành với Tôn Quyền, là đại công thần khai quốc đức cao vọng trọng của Đông Ngô.

Top