Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Tuân Úc

Ma Chi Tả Thủ

Tuân Úc

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:473
 • MP:325
 • Tấn công:41-51
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:3.1
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:285
 • Trí lực:25
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Thôn Lang

  Ở điểm mục tiêu triệu hồi Thôn Lang Nhện Ma, nhện ma mỗi giây sẽ hấp thu HP của đơn vị phe địch trong phạm vi 700 đồng thời lấy 20% số hấp thu tướng phe ta trong trong phạm vi 700 cho chủ nhân, nhện ma duy trì 12 giây. Khi nhện ma mất sẽ thêm 1 tội trạng lên tướng địch trong phạm vi hiệu lực xung quanh.

 • Khu Hổ

  Tăng tốc độ di chuyển bản thân và kháng pháp thuật, duy trì 12 giây. Anh hùng phe ta: Tăng tốc độ di chuyển và kháng pháp thuật. Anh hùng phe địch: Giảm tốc độ di chuyển và kháng pháp thuật, nhận 1 Tội Trạng. Cự ly hiệu quả 1100.

 • Chuốc Họa

  Tướng phe địch mỗi lần nhận tội trạng, tăng lực tấn công tất cả tướng phe ta, duy trì 7 giây, tối đa cộng dồn 3 lần. Tướng phe địch tử vong 15 đơn vị thường, trợ công 2 lần hoặc đánh bại 1 tướng đều nhận 1 tội trạng.

 • Tội Ác Thẩm Phán

  Thẩm Phán gây sát thương cho mục tiêu, mỗi giây xóa 1 Tội Trạng của mục tiêu và gây sát thương vượt mức đến khi hết Tội Trạng. Mục tiêu anh hùng không thể hồi HP và MP.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Thôn Lang[W] </font> đầu trận đối tuyến rất hữu dụng, nên ưu tiên tăng tối đa. <br/> • <font color=yellow>Chuốc Họa[R] </font> cấp 1 đầu trận tạo tội trạng lớn, đầu trận chỉ nên tăng 1 cấp

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính

  _ Thưởng (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30>+Cấp đối phương*3) Vàng

  _ Trang bị duy nhất

  _ Theo sách cổ ghi chép, hộ phù này hấp thụ tinh phách của chủ nhân, đang bị mọi người săn tìm

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Tuân Úc, tự Văn Nhã, thủ lĩnh Dĩnh Xuyên bát quỷ thiên long, túc trí đa mưu, được Tào Tháo gọi là "Ngô chi tử phòng". Tuân Úc thuật trừng phạt vang danh tứ phương, khắc tinh của kẻ ác. Tuân Úc bày mưu giúp Tào Tháo nam hạ thống nhất thiên hạ, lập nhiều kỳ công, có danh hiệu "Tay trái của ma".

Top