Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Vũ

Võ Thánh

Quan Vũ

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:575
 • MP:182
 • Tấn công:52-60
 • Sức mạnh:25
 • Phòng thủ:2.52
 • Nhanh nhẹn:18
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:14
 • Tốc độ đánh:0.69
Độ khó:

Kỹ năng

 • Phách Không Trảm

  Sau khi tụ khí 0.8 giây, bắn ra ánh sáng Thanh Long, gây sát thương và choáng.

 • Đằng Phi Trảm

  Chém vào điểm mặc định, gây sát thương cho địch trong khu vực, càng gần trung tâm sát thương càng lớn Sát thương thường, tính hộ giáp

 • Thanh Long Yển Nguyệt Trảm

  Cứ cách một khoảng thời gian tấn công thường sẽ gây sát thương thêm trong cự ly 500 lên đơn vị phe địch, giảm tỷ lệ chính xác của kẻ địch, duy trì 3 giây

 • Tất Sát*Thanh Long

  Tạo lốc xoáy,miễn dịch tất cả pháp thuật, gây sát thương liên tục cho kẻ địch gần đó trong phạm vi 275, kẻ địch thuộc phạm vi 475 sẽ chịu 50% sát thương, duy trì 5 giây Khi xoay tròn có thể tấn công thường Cấp 4 kỹ năng bỏ qua xuyên vật thể

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

Quan Vũ nên tăng<font color=yellow> Phách Không Trảm[W] </font> và<font color=yellow> Đằng Phi Trảm[E] </font><br/> • Nếu không muốn dùng trang bị tăng thuộc tính, đầu trận có thể tăng 1 điểm thuộc tính <br/> • Tăng tối đa<font color=yellow> Ngự Đao Quyết[R] </font> khi chọn cách chơi tấn công ở cuối trận

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 70 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 24 điểm tấn công

  _ Dung Hợp (Chủ động)

  _ Tăng 10% tốc độ di chuyển, duy trì 6 giây, có thể xuyên tất cả đơn vị, ngoài trang trí kiến trúc, thi triển hoặc dùng vật phẩm sẽ dừng trạng thái này

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày đúc từ thủy tinh, có thể dung hợp với vạn vật xung quanh

 • Chức năng

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính

  _ Thưởng (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30>+Cấp đối phương*3) Vàng

  _ Trang bị duy nhất

  _ Theo sách cổ ghi chép, hộ phù này hấp thụ tinh phách của chủ nhân, đang bị mọi người săn tìm

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Quan Vũ, thủ lĩnh Ngũ Hổ Tướng của nước Thục, rất trọng nghĩa khí, võ nghệ vô song, là đại anh hùng lúc đương thời. Thanh Long Tam Thức của ông vô địch thiên hạ, chiêu thứ nhất Phách Không Trảm, vận sức tấn công thẳng về phía đối thủ, khiến mục tiêu không chết cũng trọng thương; chiêu thứ hai Đằng Phi Trảm, mượn sức của Thanh Long xông vào đại quân địch, để lại thây xác chất đống đằng sau; chiêu thức thứ ba Ngự Đao Quyết, công thủ vẹn toàn, có thể phản kích đánh thẳng vào yếu huyệt đối phương; ý nghĩa sâu sắc của thanh long đao pháp chính là mượn sức lực toàn thân tạo thành gió xoáy đại đao, những nơi lưỡi đao đi ngang qua đều không ai sống sót. Quan Vũ trảm Hoa Hùng, diệt Nhan Lương Văn Sửu, sự tích hiển hách, lập nên biết bao công lao, trở thành khai quốc đại công thần của Thục Hán, được người đời tôn làm "Võ Thánh".

Top