Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Bình

Táng Long Tướng Quân

Quan Bình

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:507
 • MP:234
 • Tấn công:55-62
 • Sức mạnh:21
 • Phòng thủ:4.08
 • Nhanh nhẹn:22
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:15
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Thanh Long Lân Trảm

  Tấn công khu vực phía trước, gây sát thương cho đơn vị phe địch, đồng thời đẩy lùi 150 Trữ lực 3 lần.

 • Thăng Long Đoạn Không

  Ngẫu nhiên chọn lấy 1 kẻ địch lân cận, đánh gục hắn sẽ giảm 50% tốc độ, bản thân và kẻ địch trong phạm vi 275 gây sát thương, duy trì 2 giây. Sát thương anh hùng, tính hộ phòng thủ.

 • Bàn Long Luân Hồi Phá

  Đưa địch phía trước cách 600 đến gần đồng thời gây sát thương, đồng thời giảm hộ giáp của địch, hiệu quả duy trì 4 giây.

 • Thanh Long Đại Loạn

  Di chuyển cực nhanh tấn công địch xung quanh, trong thời tấn công ở chỗ Quan Bình sẽ vào trạng thái Vô Địch. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

•<font color=yellow> Bàn Long Luân Hồi Phá[R] </font>kỹ năng ưu tiên dùng trước, đầu trận tăng 1 điểm. <br/> • Các kỹ năng tấn công khác có thể tăng điểm theo sở thích. <br/> • <font color=yellow>Thanh Long Đại Loạn[F] </font> là kỹ năng quan trọng của Quan Bình, nên tăng.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm tấn công

  _ TănG 5 điểm phòng thủ

  _ Cổ Hoặc(Chủ động)

  _ Khống chế một đơn vị không phải tướng và viễn cổ, không giới hạn số lượng, duy trì 1200 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công hấp thu 15% sát thương chuyển hóa thành HP bản thân

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Bảo vật lưu truyền trong quỷ giới, có thể xâm nhập vào não bộ để chi phối tư tưởng kẻ khác

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm tấn công

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phân Tán Tấn Công (Bị động)

  _ Trong phạm vi 225, phân tán 35% sát thương

  _ Tướng tầm xa không có hiệu quả phân tán

  _ Kiệt tác của Thiên Cơ Tộc, thao tác nhanh và sức sát thương cực mạnh

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông (Pháp Cầu)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  _ Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

Tiểu sử tướng

Quan Bình, Ký Châu nhân ma hỗn huyết nhi. Từ nhỏ bị cả hai thế giới người và ma bài trừ, sau theo Quan Vũ trốn khỏi thế giới ma tộc, trung thành với Thục vương Lưu Bị. Quan Bình tay nắm giữ "Kim Long Phục Địa Đao", y tinh thông đao pháp, khi tích khí vung đao, sức mạnh mãnh liệt của đao đẩy lùi kẻ địch ra xa hàng dặm; Cũng có thể tung kẻ địch lên không trung rồi tiêu diệt một cách lạnh lùng; Quan Bình dùng Thanh Long Đao mang kẻ địch đến phía trước, cho một đòn chí mạng; "Thanh Long Đại Loạn Nha" của y càng vô cùng tuyệt diệu, có thể giết chết kẻ địch một cách vô hình. Quan Bình từng tiêu diệt thượng cổ viêm long, nhiều lần lập chiến công, được người Thục tiếp nhận, uy danh "Táng Long Tướng Quân" vang xa ở Thục Quốc.

Top