Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Lượng

Ngọa Long

Gia Cát Lượng

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:507
 • MP:260
 • Tấn công:41-49
 • Sức mạnh:21
 • Phòng thủ:3.10
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:20
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Thất Tinh Đăng

  Thi triển Thất Tinh Đăng gây sát thương liên tục lên mục tiêu và quân địch xung quanh, phản xạ không giảm sát thương

 • Hỏa Thiêu Vọng

  Tấn công mục tiêu, gây sát thương, và làm choáng 0.01 giây, có được tầm nhìn xung quanh của địch trong phạm vi 800 và chống tàng hình, duy trì 5 giây

 • Mượn Gió Đông

  Mỗi khi dùng kỹ năng bất kỳ, đều gây sát thương cho anh hùng phe địch xung quanh

 • Ngọa Long Xuất Sơn

  Triệu hồi sấm sét tấn công tất cả anh hùng phe địch, tổng sát thương gây ra chia đều cho mỗi anh hùng, đồng thời có tầm nhìn xung quanh họ trong phạm vi 800 và chống tàng hình, tầm hình duy trì 9 giây.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Thất Tinh Đăng[W]</font> cấp 1 ở đầu trận có thể giúp kích hoạt <font color=yellow>Mượn Gió Đông[R]</font>, <br/>• <font color=yellow>Mượn Gió Đông[R]</font> đầu trận chỉ nên tăng 1 điểm . <br/>• <font color=yellow>Hỏa Thiêu Vọng[E]</font> tăng tối đa ở đầu trận gây sát thương lớn cho địch <br/>• <font color=yellow>Ngọa Long Xuất Sơn[F]</font> có thể chi viện đồng đội toàn bản đồ, hãy tăng và giúp đỡ đồng đội.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính

  _ Thưởng (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30>+Cấp đối phương*3) Vàng

  _ Trang bị duy nhất

  _ Theo sách cổ ghi chép, hộ phù này hấp thụ tinh phách của chủ nhân, đang bị mọi người săn tìm

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Gia Cát Lượng, thừa tướng của nước Thục, từng là đại quân sư của đại quân nhân tộc, túc trí đa mưu, khai sơn lập quốc nhờ vào trí tuệ của mình, là đại thần kiệt xuất trong nhân tộc. Ông ta có thể ứng dụng trí thông minh của mình để bày binh bố trận, trận pháp Thất Tinh Đăng huyền diệu của ông có thể thiêu hủy toàn bộ kẻ địch; ông còn triệu hồi liệt hỏa thiên thạch, khiến những nơi xuất chiêu đều trở nên hoang tàn, kẻ địch trúng phải lập tức về nơi Hoàng Tuyền; Khổng Minh chỉ cần vẩy tay, hàng ngàn tia sét trên không sẽ lập tức giáng xuống đại quân địch, khiến chúng tử thương trầm trọng trong chớp mắt; ông còn có thể mượn phép thuật để gia tăng uy lực của mình, cho dù quân địch có đông đến đâu cũng sẽ thảm bại sa trường. Gia Cát Lượng phục vụ hết mình cho nước Thục đến chết mới thôi, trở thành danh tướng và công thần kiệt xuất nhất của Thục Hán.

Top