Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Chương

Hoàng Tu Nhi

Tào Chương

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:575
 • MP:195
 • Tấn công:53-57
 • Sức mạnh:25
 • Phòng thủ:2.24
 • Nhanh nhẹn:16
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:15
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Kim Sư Hô Hoán

  Triệu hồi 2 Sư Tử Ma Vực cùng chiến đấu, duy trì 60 giây. Căn cứ vào việc thăng cấp kỹ năng, Sư Tử có thể nhận được Hiểm Kích, Toái Cốt và Vĩnh Cửu Ẩn Thân

 • Kim Sư Cuồng Hống

  Tăng tấn công cho tất cả anh hùng và đơn vị thường của anh hùng phe ta, duy trì 20 giây.

 • Sư Vương Hùng Tâm

  Tăng tấn công và tốc độ tấn công của bản thân và đơn vị triệu hồi và khống chế.

 • Hoàng Tu Cuồng Sư

  Tạm thời nhận thêm HP, phòng thủ và tốc độ tấn công (Khoảng cách tấn công cơ bản 1400), và có được khả năng Hiểm Kích, tốc độ di chuyển của bản thân và đơn vị khống chế cũng được tăng tối đa.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận chủ yếu tăng <font color=yellow> Kim Sư Hô Hoán[W] </font> để kiếm tiền nhanh bằng cách đánh lính trong rừng Rồi tăng<font color=yellow> Kim Sư Cuồng Hống[E] </font> tối đa để bảo đảm khả năng tấn công của tướng phe ta trên toàn bản đồ <br/> •<font color=yellow> Sư Vương Hùng Tâm[R] </font> có thể tăng khả năng tấn công của bản thân và vật triệu hồi <br/> •<font color=yellow> Hoàng Tu Cuồng Sư[F] </font> thăng cấp nhanh chóng có thể đảm bảo truy sát và chạy trốn.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 90 tốc độ di chuyển

  _ Truyền Tống| (Chủ động)|

  _ Truyền tống người dùng đến một kiến trúc hoặc bên cạnh tướng phe ta

  _ Cố Nhược Kim| (Bị động)|

  _ Nhấp chọn kiến trúc sử dụng giúp mở trạng thái Vô Địch, duy trì 5 giây|

  _ Trạng thái Vô Địch trong 300 giây không thể mở lại

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Tương truyền là sở hữu của Thổ Hành Tôn, giúp người dùng đến nơi khác nhanh chóng nhưng kích cỡ khiến mọi người phải đau đầu

 • Chức năng

  _ Phong Thỉ Trận(Bị động)

  _ Trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản cho đồng đội, tối đa tăng 500điểm tấn công

  _ Hạc Dực Trận (Bị động)

  _ Mỗi giây trong phạm vi 1100 tăng hồi phục 0.8 MP cho đồng đội

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 tăng 5 điểm hộ giáp cho đồng đội

  _ Nhạn Hình Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 xung quanh tăng 13% hấp huyết cho đồng đội

  _ Cờ nguyên soái, tăng sĩ khí cho binh sĩ, tăng năng lực chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm sức mạnh

  _ Tăng 20 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 20 điểm lực tấn công

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Các thợ rèn trong Liên Minh Tam Quốc phát hiện, chỉ cần đưa một loại tinh nguyên huyễn hóa từ tiên đơn thần kỳ vào Song Cổ Kiếm, sẽ khiến ma lực của kiếm tăng mạnh, chẳng mấy chốc kỹ thuật này đã truyền khắp đại lục

Tiểu sử tướng

Tào Chương, con thứ của Tào Tháo, bị ảnh hưởng bởi linh khí của ma thần thượng cổ Hoàng Tu Cuồng Sư nên ngoại hình thay đổi, mọc ra râu vàng, do đó còn được gọi là Hoàng Tu Quái. Vì bị linh khí ảnh hưởng nên ma lực của Tào Chương cũng tăng lên rất nhiều, sức mạnh không ai sánh bằng, thậm chí có thể biến thân thành Hoàng Tu Cuồng Sư. Tào Chương lập được khá nhiều công lao cho Ma tộc nên rất được lòng Tào Tháo, nhưng anh trai Tào Phi lại không hài lòng với y.

Top