Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Lương

Bạch Mi Kỳ Lân

Mã Lương

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:490
 • MP:286
 • Tấn công:47-56
 • Sức mạnh:20
 • Phòng thủ:2.52
 • Nhanh nhẹn:18
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:22
 • Tốc độ đánh:0.69
Độ khó:

Kỹ năng

 • Ngũ Chỉ Lôi Bạo

  Bắn 5 Lôi Bộc Đạn, cứ 1 giây bắn một lần và gây sát thương, mỗi lần bắn cơ số sát thương sẽ tăng 1 lần, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì trong 5 giây. Sát thương tuyệt đối, bỏ qua phòng thủ.

 • Thuấn Bộ

  Di chuyển nhanh đến điểm mục tiêu.

 • Lôi Quang Đạn

  Sét đánh gây sát thương cho mỗi đơn vị phe địch xung quanh.

 • Siêu*Sóng Từ Lôi Quang

  Thi triển Sóng Xung Kích, gây sát thương cực mạnh đến phe địch trên quỹ đạo đường thẳng.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Ngũ Chỉ Lôi Bạo[W]</font> duy trì sát thương khiến không thể dùng bình hồi phục HP và Đá Phát Sáng, nên ưu tiên tăng một điểm. <br/>• <font color=yellow>Thuấn Bộ[E]</font> có thể ra vào chiến trường trong chớp mắt. <br/>• Nhanh chóng tăng tối đa <font color=yellow>Lôi Quang Đạn[R]</font> có thể tăng khả năng diệt địch và gây sát thương lớn; <br/>• <font color=yellow>Siêu Cấp*Sóng Lôi Quang[F]</font> có thể gây sát thương trên diện rộng, cần tăng cấp ngay khi có cơ hội.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 9 điểm tấn công

  _ Tăng 3 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm trí lực

  _ Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

  _ Gây 400 sát thương cho mục tiêu|

  _ Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4 lần

  _ Tộc trưởng Hỏa Thần đã nạp pháp lực Hồng Viêm vào pháp trượng, đây là báu vật của tộc Hỏa Thần

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Mã Lương, hào kiệt Nhân tộc, tài đức của y đã cảm hóa được thần thú Kỳ Lân, biệt hiệu "Bạch Mi Kỳ Lân". Mã Lương sở hữu "Thiên Canh Thần Bút", có thể dùng thụy khí Kỳ Lân để triệu hồi sấm sét; thần thú Kỳ Lân chở Mã Lương tung hoành sa trường, diệt địch trong tích tắc. Mã Lương rất được Gia Cát Lượng nể trọng, tính tình không màng danh lợi nên không nhận chức quan, là bậc anh kiệt đáng khâm phục.

Top