Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

01/09/2017 – 04/09/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 01/09 - 23h59 ngày 04/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-Nhân dịp Lễ Quốc Khánh Việt Nam, tặng x2 phần thưởng cho các Tướng Quân cấp 28

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 10 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 10 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 40 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Quốc Khánh 2/9 từ 08h00 - 23h59 ngày 02/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
3 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
7 Túi Ưu Đãi Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Quốc Khánh 2/9 từ 08h00 – 23h59 02/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 2 Khóa
5 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 30 Khóa
6 Sơn Hà Lệnh Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Dục Hỏa Phượng Hoàng (3 Ngày) 3 ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nhân dịp Lễ Quốc Khánh Việt Nam, tặng x2 phần thưởng hoạt động Thánh Móc Đại Chiến

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/09 – 23h59 ngày 04/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 2 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nhân dịp Lễ Quốc Khánh Việt Nam, tặng x2 phần thưởng hoạt động Đối Ẩm Luận Anh Hùng
 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/09 – 23h59 ngày 04/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 2 Khóa

Hoạt động 6:Tích lũy thắng 10 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/09 – 23h59 ngày 04/09,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Sơn Hà Lệnh Bài 90 Ngày 10 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
3 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 10 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 10 Khóa

Hoạt động 7:Tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/09 – 23h59 ngày 04/09,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Sơn Hà Huy Chương 90 Ngày 10 Khóa
2 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
3 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 01/09 – 23h59 ngày 04/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Tích lũy tăng 500 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 5 Khóa
 • Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 10 Khóa
 • Tích lũy tăng 3000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phong Linh Ngọc*Dị Nhân Bóng Đêm Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 9:Hoàn thành bản đồ Linh Tôn Thần Phượng đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 01/09 – 23h59 ngày 07/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • 50 Lần:

SttPhần thưởngHình Ảnh
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên*3
 • 60 Lần:

SttPhần thưởngHình Ảnh
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

 • 160 Lần:

SttPhần thưởngHình Ảnh
1 Rương Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (Vĩnh viễn)*1

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Mở bán Kỳ Huyền Bảo Hạp Linh Tôn Thần Phượng 06h00 01/09 – 23h59 ngày 07/09

Hoạt động 10: Buff x2 Thành Tựu 02/09 – 03/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
(Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

 

 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 11: Tăng điểm 08h00 01/09/2017 – 23h59 ngày 04/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

  Hoạt động 12: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Từ 8h00 ngày 01/09/2017 đến 23h59 ngày 04/09/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

  Hoạt động 13: Nhân đôi Lực Chiến 01/09/2017 – 04/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/09/2017 – 23h59 ngày 04/09/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
   • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

  Hoạt động 14: Rút Thẻ 08h00’ - 23h59’ Ngày 02/09/2017 (Áp dụng phiên bản 3D)
  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

   

  SttRút Thẻ(08h00 - 23:59)
  1

  Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)