Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động Tết Nguyên Đán

16/02/2018 - 22/02/2018

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 ngày 16/02 - 23h59 ngày 18/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 6 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Ám Kim 6 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 10 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 10 60 Ngày Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng mỗi ngày Mừng Năm Mới 00h00 - 23h59 ngày 16/02 – 18/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Củ Khóa 188 7 Ngày Khóa
2 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 10 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh viễn Khóa
6 Chìa Trăng (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
7 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
8 Sao Năm Mới (60 Ngày) 5 60 Ngày Khóa

Hoạt động 3:Tích lũy Khiêu Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 16/02 – 23h59 ngày 22/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Khiêu Chiến Boss Viêm Đế 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu Chiến Boss Lữ Bố 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 2 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 2 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu Chiến Boss Ngọa Long 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 3 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 4:Tích lũy Khiêu Chiến Boss Người Cá đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 16/02 – 23h59 ngày 22/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Khiêu chiến Boss Người Cá 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Cẩm Nang Ngọc Bội May Mắn 1 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 60 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày 1 7 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 120 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Túi Chọn Trân Bảo Hiếm Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 16/02 – 23h59 ngày 22/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 1888 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Chó Xù Ngốc 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 2888 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 4888 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Cam Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa
2 Lì Xì Mừng Tuổi (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 6: Buff x2 Thành Tựu 16/10 – 18/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
- Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 7: Tăng điểm 00h00 16/02/2018 – 23h59 22/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8:Rút Thẻ Mừng Năm Mới 00h00’ 16/02/2018 - 23h59’ 18/02/2018 Ngày (Áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

 

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)