Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá Lần 8, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị bao gồm cả tiền mặt, vật phẩm quý hiếm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ LẦN 8

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá Lần 8

Hạng 1

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 8
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Sí Diệm*Viêm Long Giáp 1  Không Khóa   
2 Sí Diệm*Viêm Long Thủ 1  Không Khóa   
3 Sí Diệm*Viêm Long Ngoa 1  Không Khóa   
4 Sí Diệm*Viêm Long Đai 1  Không Khóa   
5 Sí Diệm*Viêm Long Liên 1  Không Khóa   
6 Sí Diệm*Viêm Long Chỉ 1  Không Khóa   
7 Thần*Phục Hi Thiên Long 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 3 Thần Thú
8 Thần*Chân Viêm Tử Phượng    Không Khóa 
9  Thần*Phong Lôi Phi Hổ  1  Không Khóa 
10 Kim Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí Kim Tinh Vẫn
11 Kim Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
12 Kim Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
13 Kim Tinh Vẫn*Mỹ Nhân Li Thương
14 Kim Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
15 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 3  Không Khóa  Chọn 3 vũ khí Tinh Vẫn không trùng loại với vũ khí Kim Tinh Vẫn đã chọn
16 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
17 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
18 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ
19 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
20 Quân Đoàn Quán Quân-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
21 Quân Đoàn Quán Quân-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
22 Quân Đoàn Quán Quân-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
Hạng 2
Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 8
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1  Tuyệt Sát*Chúc Long Giáp  1  Không Khóa   
2  Tuyệt Sát*Chúc Long Thủ  1  Không Khóa   
3  Tuyệt Sát*Chúc Long Chiến Ngoa  1  Không Khóa   
4  Tuyệt Sát*Chúc Long Đai  1  Không Khóa   
5  Tuyệt Sát*Chúc Long Liên  1  Không Khóa   
6  Tuyệt Sát*Nhẫn Chúc Long  1  Không Khóa   
7 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1  Không Khóa  Chọn 1 vũ khí Tinh Vẫn không trùng loại, khác với QĐ hạng 1 đã chọn
8 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
9 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
10 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ
11 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
12 Quân Đoàn Á Quân-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
13 Quân Đoàn Á Quân-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Á Quân-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
Hạng 3
Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 8
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Vạn Tượng*Thiên La Ma Khải 1  Không Khóa   
2 Vạn Tượng*Thiên La Thủ 1  Không Khóa   
3 Vạn Tượng*Thiên La Chiến Ngoa 1  Không Khóa   
4 Vạn Tượng*Thiên La Đai 1  Không Khóa   
5 Vạn Tượng*Thiên La Cảnh Sức 1  Không Khóa   
6 Vạn Tượng*Nhẫn Thiên La Tâm 1  Không Khóa   
7 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1  Không Khóa  Nhận Vũ khí Tinh Vẫn còn lại sau khi QĐ Hạng 1 và Hạng 2 chọn
8 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
9 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
10 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ
11 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
12 Quân Đoàn Hạng 3-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
13 Quân Đoàn Hạng 3-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Hạng 3-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
Hạng 4 đến 8
Phần thưởng Hạng Tư đến Tám Quân Đoàn Tranh Bá 8
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 20 Khóa Mỗi thành viên nhận được
2 Chìa Trăng (30 ngày) 20 Khóa

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn 1 Tháng:

Tặng Buff Quân Đoàn 1 Tháng
SttBuffHạng 1Hạng 2Hạng 3
1 Tăng Tích Lũy +100% 50% 20%
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% 50% 20%
3 Tăng Quân Lương +100% 50% 20%
4 Tăng Binh Sĩ +100% 50% 20%
5 Tăng Rớt Bảo +50% 20% -

- Phần thưởng dành cho tất cả các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng dành cho tất cả các thành viên tham gia thi đấu:
VòngPhầnTính Chất
Hạng 1

01 Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá

Khóa
Hạng 2

 01 Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá

Khóa
Hạng 3

01 Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá

Khóa
Hạng 4-8

 01 Quà Hạng 4-8 Quân Đoàn Tranh Bá

Khóa
Sử DụngPhần Thưởng Nhận ĐượcTính Chất

Qùa Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá

05 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)

Khóa

Qùa Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá

 04 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)

Khóa

Qùa Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá

03 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)

Khóa

Qùa Hạng 4-8 Quân Đoàn Tranh Bá

 02 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)

Khóa
Sử Dụng Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) mặc định nhận được:
STTTên ItemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Nước Mắt Người Cá 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) ngẫu nhiên nhận được:
STTTên itemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 9999 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
2 5000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
3 1000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
4 500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
5 100 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
6 50 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
7 10 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa

Phần Thưởng Đua Top Quân Đoàn

- Thời gian: 17/11 - 26/11 Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Điểm EXP Phong Ma Quân Đoàn và Điểm Quân Hưởng Quân Đoàn.

- Điểm Tổng của Quân Đoàn sẽ được tính như sau: Điểm EXP Phong Ma Quân Đoàn + (Điểm Quân Hưởng Quân Đoàn x10)

- Kết quả Đua Top cuối cùng sẽ được lấy vào 23h59' ngày 26/11.

- Top 10 Quân Đoàn có tổng điểm cao nhất sẽ nhận được thưởng gồm: Phần thưởng dành cho Quân Đoàn Trưởng và phần thưởng dành cho Thành Viên

- Top 8 Quân Đoàn có điểm Tổng cao nhất sẽ được chọn để thi đấu Quân Đoàn Tranh Bá.

HạngPhần thưởng Đoàn TrưởngPhần thưởng Thành Viên
1
2 - 3
4 - 6
7 - 10