[Quân Đoàn Tranh Bá 6] Hoàn tất trao thưởng "Quân Sư Củ Hành"

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 6, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị bao gồm cả tiền mặt, vật phẩm quý hiếm, trang bị trong game cực VIP. Quân Sư Củ Hành xin thông báo đã hoàn tất trao thưởng vật phẩm "Quân Sư Củ Hành" đến các Quân Đoàn đoạt giải thưởng tại giải đấu "Quân Đoàn Tranh Bá 6". Giải thưởng hiện kim sẽ được trao trong vòng 30 ngày.

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn V-I-P
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
2 Lôi Chú*Càn Khôn Ma Khải (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
3 Lôi Chú*Càn Khôn Thủ  (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
4 Lôi Chú*Càn Khôn Ma Lữ (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
5 Lôi Chú*Càn Khôn Đai (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
6 Lôi Chú*Càn Khôn Trang Sức (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
7 Lôi Chú*Càn Khôn Giới (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
8  Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
9 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí Kim
10 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)
12 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
13 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 4  Không Khóa  Chọn 4 vũ khí không trùng loại với vũ khí Kim đã chọn
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
17 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
18 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
19 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
20 Quân Đoàn Quán Quân-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
21 Quân Đoàn Quán Quân-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
22 Quân Đoàn Quán Quân-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn V-I-P
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Game69
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1  Kiêu Hùng Khải (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
2  Kiêu Hùng Thủ (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
3  Kiêu Hùng Ngoa (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
4  Kiêu Hùng Đai (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
5  Kiêu Hùng Liên (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
6  Kiêu Hùng Giới (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
7 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3  Không Khóa  Chọn 3 trong 5 món vũ khí
8 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
9 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
10 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
11 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Á Quân-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Á Quân-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Á Quân-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Game69
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Sai_Gon_8pro
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
2 Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
3 Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
4 Thế Tử Đai (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
5 Nhẫn Thế Tử (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
6 Thế Tử Liên (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
7 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí
8 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
9 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
10 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
11 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 3  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Hạng 3-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Hạng 3-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Hạng 3-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Sai_Gon_8pro
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn: NgọaHổTàngLong, [T]he«[L]ast«Night, †™Hùng¤ßᙆ, Trường-Sa.ViệtNam, Oops!
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ
2 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ

Hình ảnh phần thưởng trong game

Bài Đài Sức Quân Đoàn Quán Quân

Bài Đài Sức Quân Đoàn Á Quân

3Q Củ Hành

Bài Đài Sức Quân Đoàn Hạng 3

3Q Củ Hành

3Q Củ hành

Quỷ Đế Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Bộ Trang Bị Lôi Chú

Bộ Trang Bị Kiêu Hùng

Bộ Trang Bị Thế Tử

Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)


Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)


Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)


Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)


Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)


Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)


Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)


Quân Sư Củ Hành

PHẦN THƯỞNG CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU

Quà Thi Đấu Quân Đoàn Tranh Bá mặc định nhận được:
STTTên ItemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 3 15 Ngày Khóa
4 Ngọc Thân Mật 3 Vĩnh viễn Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
6 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
8 Thẻ Binh Sĩ 3 Vĩnh viễn Khóa
9 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa

*Mỗi thành viên đăng ký thi đấu sẽ nhận được 02 Quà Thi Đấu Quân Đoàn Tranh Bá (Không Khóa)

Top