[Big Update 3D] Khai mở Phong Ấn Tháp

PHONG ẤN THÁP

Viêm Đế ra đời, hồn phách ngàn năm giam trong Phong Ấn Tháp dần thức tỉnh. Oán hận bao phủ Phong Ấn Tháp dần thức tỉnh. Oán hận bao phủ Phong Ấn Tháp, oán khí xung thiên dụ nhiều Oán Linh đến đây. Võ Tướng, Ma Vật đã tử vong cũng tụ tập nơi đây.

Giam cầm ngàn năm, chúng sinh chấp niệm. Tu la trong lòng, không thể giải thoát.
Chấp niệm sinh tham, công danh lợi lộc, hồng nhan tuyệt sắc nay đã tan biến.
Chấp niệm sinh si, ngu si năm xưa nay hóa thành hư không.
Chấp niệm sinh sân, một khi thành công sẽ than biến cõi trần.

Không buông được chấp niệm, luân hồi trong Phong Ấn Tháp, ai có thể hóa giải oán niệm của họ ?

Điều kiện

 • Số người tham gia: 1-5 người
 • Vàng ban đầu: 15.000
 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt tất cả các quái
 • Thời gian khiêu chiến: Vô hạn
 • Thần binh yêu cầu: Từ 15.000 trở lên

Đặc sắc

Trong Phong Ấn Tháp, mỗi đợt sẽ xuất hiện nhiều quái khác nhau, tầng càng cao sức mạnh quái càng mạnh. Ngoài ra còn có các lượt cơ quan, Boss, thưởng, …

Mỗi đợt có 60 giây, phải tiêu diệt hết quái

Tại đợt sinh tồn, chỉ cần sinh tồn là có thể vượt ải

Mỗi 5 đợt sẽ có 1 đợt thưởng, có thể nhận được nhiều tinh nguyên hồi phục hơn, người chơi đã tử vong trước đó cũng có thể hồi sinh.
Phần thưởng

Có cơ hội nhận được các Túi Bảo Vật Phong Ấn với phần thưởng hấp dẫn

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv1)

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv2)

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv3)

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv4)

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv5)

  • Bảo Vật Phong Ấn (Lv6)

 • Bảo Vật Phong Ấn (Lv7)

Top