Mở khóa một số vật phẩm sự kiện "Mừng Sinh Nhật 3Q Củ Hành"

Các Tướng Quân Thân Mến,

Trong sáng hôm nay, 3Q Củ Hành đã tiến hành bảo trì để sửa lỗi phẩm chất của 1 số vật phẩm (từ khóa chuyển thành không khóa), cụ thể như sau:


Thú Cưỡi Sương Hàn Cự Long (Vĩnh Viễn) sửa lại phẩm chất không khóa.

Sương Hàn Cự Long có thể có được khi mở các túi quà dưới đây của event tháng 12
Túi QuàCách nhận

Quà Củ Hành Ám Kim 3 Tuổi
Đổi: Pháo Hoa, Bong Bóng Bay, Nón Sinh Nhật, Củ Hành Bông, Củ Hành Dê

Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
Thu thập 1.000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt


Thú cưỡi Hàn Băng (Vĩnh viễn) phẩm chất không khóa

Hàn Băng (Vĩnh viễn) có thể có được khi mở các túi quà event tháng 12
Túi QuàCánh Nhận

Hộp Quà Sinh Nhật-Tím
Thu thập 400 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt


Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn) phẩm chất không khóa

Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn) có thể có được khi mở các túi quà dưới đây của event tháng 12
Túi QuàCách nhận

Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt
Mở Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt
Top