3Q CỦ HÀNH: HƯỚNG DẪN VÀO CỦ HÀNH 3D BẰNG 360GAME PLUS

Quân Sư Củ Hành xin hướng dẫn các Tướng Quân cách sử dụng 360game Plus để vào CỦ HÀNH 3D!!

Bước 1

Mở 360Game Plus Bấm vô Kho Game.

Bước 2

Bấm Game Cài Đặt.

Bước 3

Chọn 3Q Củ Hành (Không chọn 3Q Củ Hành 3D nha).

Bước 4

Cài đặt và vào Chơi Game.

Lưu ý

• Các Tướng Quân nhớ chọn đúng game -> 3Q Củ Hành . Không chọn 3Q Củ Hành 3D.

• Sau khi cài đặt xong sẽ vào 3D nha các Tướng Quân.

• Các Tướng Quân đang sử dụng 360Play để vào game vẫn có thể chơi bình thường. Tuy nhiên nên cân nhắc sử dụng 360game Plus để ít lỗi hơn.

Top