[THÔNG BÁO LỊCH ĐÓNG TRANG WEB CỦ HÀNH LỆNH 9]

Quân Sư Củ Hành xin thông báo sẽ tiến hành đóng trang web Củ Hành Lệnh 9 để điều chỉnh

Nội dung chi tiết : 
+16h00 ngày 8/5/2019 : Đóng trang mua code CHL9
+16h00 ngày 24/5/2019 : Đóng trang nhập code CHL9

Lưu Ý : Các Tướng Quân nào đang sở hữu code CHL9 vui lòng nhập trước 16h00 ngày 24/05/2019. Các trường hợp không nhập code trước thời điểm đã thông báo Quân Sư Củ Hành sẽ không xử lý

Chỉ đóng các nội dung trên trang web CHL9. Các Tướng Quân đang có CHL9 trong game vẫn có thể lên cấp và nhận thưởng bình thường nhé

Top