Thông báo về lịch đóng kênh nạp Túi Zing Xu!

CHÀO CÁC TƯỚNG QUÂN,

Kể từ ngày 20/11/2018 VNG sẽ tạm dừng mọi hoạt động nạp ZingXu vào Túi Zing Xu (Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu). ZingXu còn dư trong túi ZingXu vẫn được tiếp tục sử dụng để nạp vào game.

Từ ngày 20/02/2019, các Tướng Quân sẽ không thể sử dụng ZingXu để quy đổi vào bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của VNG được nữa, số ZingXu còn tồn (nếu có) sẽ được xóa bỏ. Các Tướng Quân  xin lưu ý và sắp xếp chuyển đổi ZingXu từ Túi ZingXu sang game trước ngày 20/02/2019 để tránh những mất mát không đáng có nha.

Lưu ý: Việc đóng Túi Zing Xu được thực hiện trên toàn bộ các game VNG đang phát hành. Các kênh nạp khác vẫn hoạt động bình thường nhé các Tướng Quân .
Top